Wojciech Węgrzyn: minister słucha głosu sędziów

W najbliższym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie proponować zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i wyrzucać z niej polityków, jak tego chce Iustitia mówi Wojciech Węgrzyn,...

08.05.2012

Ewa Łętowska: nie ma pożytku z ustawy równościowej

Obowiązująca od początku 2011 roku ustawa równościowa miała wprowadzić do polskiego prawa unijne standardy antydyskryminacyjne. Jednak sądy, do których trafiają tego typu sprawy, nie mają z niej...

07.05.2012

Adwokat Tomczak: poziom orzecznictwa spada

Z pewnego rodzaju współczuciem zauważyć można, jaką karą jest dla sędziów czytanie pięćdziesięciostronicowych pism procesowych i zajmowanie stanowiska w sprawach, nad którymi pracują większe lub...

06.05.2012

Znowelizowany KKW jest sprzeczny z Konstytucją?

Obowiązujący od początku tego roku Kodeks karny wykonawczy nadmiernie ogranicza prawa więźniów do skarżenia się na warunki wykonywania kar. Tak uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która...

06.05.2012

Leniency w Polsce wciąż mało popularne

Po pięciu latach obowiązywania polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. daje się zauważyć stosunkowo niewielkie zainteresowanie programem leniency ze strony przedsiębiorców-...

05.05.2012

Zwrot kosztów delegacji nie jest usługą

Zwrot kosztów delegacji pracownika nie jest usługą tylko jednostronnym ekwiwalentem pieniężnym i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tak wynika z interpretacji...

03.05.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski