TSUE: Czas wychowywania dziecka za granicą liczy się do świadczenia emerytalnego

Emerytury i renty Prawo pracy Prawo unijne

Państwo członkowskie, w którym beneficjentka pracowała i opłacała składki, z wyjątkiem okresu, w którym przeniosła miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego, w którym poświęciła się wychowywaniu dzieci, powinno uwzględnić te okresy przeznaczone na wychowywanie dziecka – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Tym samym TSUE potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo.

09.07.2022

Pięć minut przerwy po każdej godzinie przy monitorze

Prawo pracy BHP

Praca przy użyciu komputera – i tym samym monitora ekranowego – jest pracą obciążającą zarówno narząd wzroku, jak i całą strukturę szkieletowo-mięśniową. W konsekwencji pracownik obsługujący monitor ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczonej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy, o ile nie jest stosowane przemienne łączenie pracy przy monitorze z inną pracą i pracownik obsługuje komputer przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

08.07.2022

MRiPS: Nowy portal dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy już działa

Rynek Prawo pracy Ukraina

W ramach uproszczonej procedury pracę w Polsce znalazło już blisko 300 tys. obywateli Ukrainy – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort deklaruje, że stale rozwija narzędzia wsparcia na rynku pracy dla naszych wschodnich sąsiadów. Wspólnie z Cyfryzacją KPRM stworzony został nowy portal dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy. To Pracawpolsce.gov.pl.

08.07.2022

Bariera informacyjna główną przeszkodą w podejmowaniu pracy zgodnie z posiadanymi przez Ukraińców kwalifikacjami

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Ukraina

Decyzję o uznaniu zagranicznych kwalifikacji obywatela Ukrainy chcącego pracować w zawodzie, który nie jest w Polsce zawodem regulowanym, podejmuje bezpośrednio pracodawca. W przypadku ubiegania się o pracę w zawodach regulowanych, obywatela Ukrainy obowiązują co do zasady takie same wymogi, jak obywatela Polski – twierdzi MRiPS.

08.07.2022

Badanie trzeźwości pracowników poprawi bezpieczeństwo w pracy

Prawo pracy BHP

Zgodnie z art. 207 par. 1 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, a tym samym za bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób przebywających na jego terenie. Jeśli według wiedzy pracodawcy zachodzi uzasadnione podejrzenie nietrzeźwości pracownika, pracodawca może natychmiastowo odsunąć pracownika od wykonywania czynności zawodowych.

08.07.2022

Coraz częściej można będzie stracić pracę za niską wydajność

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Inflacja i sytuacja gospodarcza mogą przyśpieszać zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwach, w tym przechodzenie z norm czasu pracy na jakość i efektywność pracy. Pracownicy, których efektywność będzie niska, muszą liczyć się z tym, że przy redukcjach ich szanse na zachowanie miejsca pracy będą niższe. Zwłaszcza, że już dziś może być ona powodem zwolnienia, co potwierdza orzecznictwo.

08.07.2022

Sejm - praca zdalna trafi do dalszych prac w komisji, rząd otwarty na wydłużenie vacatio legis

Prawo pracy

Sejm zdecydował w czwartek o przekazaniu do komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który ma uregulować pracę zdalną i umożliwić pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Jeszcze w trakcie pierwszego czytania Stanisław Szwed, wiceszef resortu rodziny, zapowiedział, że rząd jest otwarty na ewentualne wydłużenie okresu vacatio legis, jeśli taki postulat się pojawi.

07.07.2022

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe można opłacić nadgodziny w związku z alarmem BRAVO i CHARLIE-CRP

Samorząd terytorialny Prawo pracy Compliance

Wydatki za nadgodziny dla pracowników urzędu miasta realizujących dodatkowe zadania w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stopni alarmowych można pokryć z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wprowadzenie stopni alarmowych wiąże się z zagrożeniem o charakterze terrorystycznym, ma więc charakter sytuacji kryzysowej – wynika z opinii RIO w Gdańsku.

07.07.2022

Rząd zapowiada nowe instrumenty, by zapobiegać dyskryminacji w pracy ze względu na wiek

Rynek Prawo pracy

Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy w Polsce szacuje się na poziomie 26 proc., a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wynosi 54 proc., co daje Polsce 6. miejsce od końca na tle krajów UE. To palące problemy z perspektywy coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa i zmian na rynku pracy spowodowanych pandemią koronawirusa.

07.07.2022

Przeciętne wynagrodzenie zafałszowuje rzeczywistość, bo nie obejmuje małych firm

Domowe finanse Rynek Prawo pracy

Jak podał GUS, 6399,59 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. To może frustrować pracowników, którzy patrzą na wysokość swojej pensji. Zupełnie niepotrzebnie, bo - jak twierdzą eksperci - dane GUS zafałszowują rzeczywistość. Bazują na informacji z firm zatrudniających powyżej 10 pracowników, podczas gdy zdecydowana większość Polaków pracuje w małych i mikrofirmach.

07.07.2022

MRiPS: Na koniec czerwca 2022 r. stopa bezrobocia wyniosła 4,9 proc.

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2022 roku wyniosła 4,9 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jak poinformował resort w czwartkowym komunikacie, tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata temu. W sierpniu 1990 roku było to 4,5 proc.

06.07.2022

W rządzie spór, czy świadczenia socjalne wyłączyć z egzekucji komorniczej

Prawo cywilne PIT Prawo pracy

Świadczenia przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być wyłączone z egzekucji komorniczej ze względu na ich pozapłacowy i wyłącznie pomocowy charakter – uważa Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Innego zdania jest resort sprawiedliwości, w którego gestii jest zmiana prawa. Jako powód wskazuje cel prowadzenia egzekucji, czyli zaspokojenie wierzycieli.

06.07.2022

Będą świadczenia z FGŚP dla firm objętych sankcjami na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników

Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Ukraina

Podmiot objęty sankcjami na podstawie przepisów ustawy sankcyjnej będzie mógł wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie należności pracowniczych. Świadczenie będzie wypłacane maksymalnie za okres 3 miesięcy, ale jego maksymalna wysokość za jeden miesiąc ma być ograniczona do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

05.07.2022

Lata mijają, a rządzący ciągle eksperymentują z prawem i ze społeczeństwem

Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy

Możemy być coraz bardziej zmęczeni tym nieustannym "poprawianiem prawa", zmienianiem koncepcji, odwracaniem reform, brakiem odpowiedzialności rządzących i zwykłej przyzwoitości, która nakazuje przyznać się do błędów. Tym nieustannym zaczynaniem od nowa. I przepuszczaniem publicznych pieniędzy bez żadnej refleksji. W ten sposób Polska będzie stale krajem na dorobku, a ludziom będzie się żyło coraz gorzej, coraz trudniej będzie się też prowadziło biznes.

05.07.2022

Warsztaty terapii zajęciowej chcą wyższego dofinansowania

Pomoc społeczna Prawo pracy

Przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej biją na alarm, że grozi im widmo upadku ze względu na niedofinansowanie i coraz wyższe koszty utrzymania oraz wysoką inflację. Domagają się wzrostu finansowania w wysokości 600 zł miesięcznie na jednego uczestnika. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapewnia, że dostrzega problem i analizuje możliwości zwiększenia wsparcia dla placówek.

04.07.2022

ZUS: Jeden związek blokuje podwyżki dla pracowników

Administracja publiczna Prawo pracy

Dziesięć organizacji związkowych działających w ZUS podpisało porozumienie, które zakłada podwyżki dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiciele jednego z najmniejszych związków w ZUS - Związkowej Alternatywy - odmówili podpisania ustaleń i opuścili spotkanie – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

04.07.2022

Dla nauczyciela bez stopnia po sześciu latach tylko umowa czasowa

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Od września nauczyciel przez pierwsze dwa lata w swojej karierze będzie pracował na umowie na czas określony - to o rok dłużej niż teraz, co krytykują związki zawodowe. Na zdobycie stopnia nauczyciela mianowanego będzie miał sześć lat - bez tego szkoła ponownie zatrudniać będzie go wyłącznie na umowy czasowe.

04.07.2022

Pracownicy chcą podwyżek, a sfrustrowani często idą na L4

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W pierwszym kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6235,22 zł i było wyższe w porównaniu z IV kwartałem 2021 roku o 240,13 zł - wynika z danych GUS. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż, a wzrosty średniej krajowej „zjada” galopująca inflacja. Eksperci zaczynają dostrzegać odwróconą piramidę potrzeb wśród pracowników, dla których najistotniejsze stały się podwyżki płac. Okazuje się, że niezadowoleni często uciekają na fikcyjne L4.

02.07.2022

Fala upałów: Obowiązki pracodawców oraz zawody podwyższonego ryzyka

Prawo pracy BHP

W sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków. Pracodawca nie może odebrać pracownikowi wynagrodzenia za taki okres odstąpienia od wykonywania zadań – pisze Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy.

01.07.2022