W Senacie nowela reformująca działanie urzędów pracy

HR

Usprawnienie działanie urzędów pracy zakłada nowelizacja, którą w tym tygodniu zajmie się Senat. Część przepisów ma zacząć funkcjonować już od połowy roku. Senackie komisje zaproponowały, by do...

08.04.2014

Polacy częściej zmieniają pracę

W pierwszym kwartale 2014 r. Polacy częściej zmieniali pracę niż w ostatnim kwartale 2013 r. - wynika z sondażu Monitor Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad. Głównym powodem wybierania nowego...

08.04.2014

Spadek popularności pracy w nadgodzinach

W 2013 roku w Polsce przeciętna liczba przepracowanych godzin tygodniowo wyniosła ok. 40 godzin. W Unii Europejskiej ten czas był krótszy o ok. 3 godziny.

08.04.2014

Wspólny front pracodawców w sprawie umów terminowych

Przedsiębiorcy chcą, by umowy na czas określony zawierane z jedną firmą nie mogły łącznie obejmować więcej niż cztery lata. To jedna z propozycji uzgodnionych przez ekspertów organizacji pracodawców...

08.04.2014

30 proc. Polaków stresuje się z powodu pracy

Ponad połowa pracowników wEuropie uznaje stres zawodowy za powszechnie występujący wich miejscu pracy. Psychologowie podkreślają, że stres prowadzi do poważnych chorób psychicznych iobniża fizyczną...

08.04.2014

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

BHP

Celem nowej kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Stres w pracy? Nie, dziękuję! jest promocja metod służących ograniczeniu zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy.

08.04.2014

Donos na LOT do Unii

Związkowcywystosowali pismo do Komisji Europejskiej, w którym żądają zablokowania wsparcia dla LOT.Jeśli pomoc finansowa dla przewoźniak zostanie zablokowana, firma może upaść.

08.04.2014

Skuteczne narzędzie controllingu personalnego

Controlling personalny to nie tylko wskaźniki. To mechanizm znajdowania odpowiedzi, czy strategia i polityka zarządzania ludźmi, a także procesy personalne wspierają osiąganie zamierzeń biznesu. HR...

08.04.2014

ZUS umorzy nieopłacone składki

Płatnicy składek, którzy w pierwszych miesiącach 2013 r. otrzymali decyzje z ZUS o wysokości zaległych zobowiązań niepodlegających umorzeniu w trybie ustawy abolicyjnejmuszą w ciągu 12 miesięcy od...

07.04.2014

Podwyższenie wieku emerytalnego - 6 i 7 maja przed TK

Ubezpieczenia społeczne

Na 6 i 7 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę w sprawie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o emeryturach z FUS. Ustawa z maja 2012 r. wyrównała i podwyższyła wiek emerytalny kobiet...

07.04.2014