Mechanizm polega na tym, że na podstawie zawartych porozumień w zakresie przejęcia zatrudnionych (na podstawie art. 231 kodeksu pracy) oszuści wstępują w rolę nowego pracodawcy. Następnie pracownicy są wynajmowani dotychczasowej firmie. Przy czym umowy o świadczenie usług z kontrahentami (od których przejęli osoby) zawierają zapewnienie, że wynagrodzenia oraz warunki świadczenia pracy pozostaną bez zmian.

Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na swojej stronie przestrzega przed pochopnym zawieraniem takich kontraktów. Resort wyjaśnia, że zmniejszenie kosztów tłumaczone jest dotacjami na pokrycie składek ZUS oraz zaliczek PIT, uzyskanymi rzekomo z funduszy UE lub szwajcarskich funduszy inwestycyjnych. Tymczasem z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieuczciwe firmy, które otrzymywały środki na pensje dla pracowników i za świadczoną usługę, nie odprowadzały składek ZUS i zaliczek na PIT od wynagrodzeń.