"Dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej są nieznacznie gorsze od prognoz rynkowych, kształtujących się na poziomie 4,6 proc. rok do roku. Skala ożywienia wewnętrznej konsumpcji pozostaje więc nadal ograniczona, w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę niskie bazy odniesienia sprzed roku.

Należy przy tym zaznaczyć, że nieznacznie lepiej prezentują się dane w ujęciu realnym. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 4,1 proc. rok do roku, wobec 3,5 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu. Utrzymują się wysokie roczne wzrosty w kategoriach sprzedaż samochodów oraz części samochodowych i sprzedaż wyrobów tekstylnych, najlepiej odzwierciedlających poprawę nastrojów konsumpcyjnych.

Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach, ze względu na czynniki o charakterze sezonowym, stopa bezrobocia będzie rosła. Oczekujemy, że do końca roku ukształtuje się ona na poziomie 13,5 proc.". (PAP)