Będą zmiany w ewidencji czasu pracy

Kwestie obecnie regulowane przez rozporządzenie z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt...

12.11.2012

Prywatne agencje pomogą w aktywizacji bezrobotnych

Prywatne agencje będą pomagać urzędom pracy w aktywizacji bezrobotnych - poinformował wiceminister pracy Jacek Męcina. Na pilotażowy program, obejmujący 3 tys. bezrobotnych, budżet przeznaczył 30 mln...

11.11.2012

Awans płacowy prokuratora liczony jest od 2009 r.

Do okresu pracy prokuratora, niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce bezpośrednio wyższej, zalicza się wyłącznie okres zatrudnienia w prokuraturze od dnia 1 stycznia 2009 r.

10.11.2012

Propozycje rządu dotyczące polityki prorodzinnej

Roczne urlopy macierzyńskie, obowiązkowy miesiąc urlopu wychowawczego dla ojców, opłacanie składek za przedsiębiorców, pracujących na umowy zlecenie i nieubezpieczonych podczas opieki nad dziećmi -...

09.11.2012

Bezpieczństwo i higiena pracy celników

BHP

Celnikom należy zapewnićwłaściwe warunki higieniczno-sanitarne,niezbędne środki higieny osobistej orazdobrze zorganizowane stanowiska służbowe z odpowiednim wyposażeniem technicznym, gwarantującym...

09.11.2012

(De)motywator kadry menedżerskiej

W ostatnich latach wiele mówi się o wynagrodzeniach osób postawionych najwyżej w organizacyjnej hierarchii. Założono, że motywowanie tej grupy zawodowej do osiągania lepszych wyników za pomocą...

09.11.2012

Rząd wydłuża urlopy rodzicielskie

Rząd zdecydował w czwartek, że urlop macierzyński zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy. W przypadku korzystania z urlopu półrocznego, urlop będzie płatny w 100 proc., natomiast jeśli rodzic lub...

08.11.2012