Dopuszczalne substancje w ściekach przemysłowych

Środowisko

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach...

05.02.2015

Opłata śmieciowa nie będzie już zaokrąglana

Środowisko

Od 1 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), która m.in. wprowadziła maksymalną wysokość opłaty...

05.02.2015

Teraz Senat zajmie się zmianami w OZE

Środowisko

Rozwiązania mające wspierać rozwój energetyki prosumenckiej to najważniejsze ze zmian proponowanych w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), którymi senatorowie zajmą się podczas...

04.02.2015

Decyzja środowiskowa otwiera proces inwestycyjny

Środowisko

Decyzja środowiskowa jest podstawą do wystąpienia o wydanie innych decyzji inwestycyjnych. Dlatego też błędy w procedurze środowiskowej oraz wady samej decyzji mogą mieć daleko idące skutki dla...

04.02.2015

Grabowski: 12 tys. dzików do odstrzału na Podlasiu

Środowisko

Plany łowieckie zakładają, że do końca marca w woj. podlaskim w związku z ASF ma zostać odstrzelonych łącznie ok. 12 tys. dzików - poinformował w poniedziałek minister środowiska Maciej Grabowski....

03.02.2015

Wniosek o depopulację dzików w Podlaskiem

Środowisko

Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział, że we wtorek złoży na posiedzeniu Rady Ministrów wniosek o depopulację, czyli wybicie wszystkich dzików w województwie podlaskim. W regionie...

02.02.2015