SO: farba nie wystarczy do wydzielenia miejsc postojowych

Budownictwo

Odległości miejsc postojowych od okien budynku określone w 19 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą miejsc wydzielonych, a te nie...

26.10.2015

Kraków słabo walczy ze smogiem

Środowisko

Głośna uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego, która miała doprowadzić do likwidacji do 2018 r. pieców węglowych na terenie Krakowa, nie obowiązuje.

28.09.2015

Grunt jest leśny nawet bez lasu

Środowisko

Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania nie uprawnia do wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

23.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski