Leśnicy z szansą na umowy o pracę

Środowisko

Do I czytania w komisjach skierowano projekt nowelizacji ustawy o lasach, który dotyczy zmiany zasad nawiązywania stosunku pracy z pracownikami Lasów Państwowych (zastępcy leśniczego, głównego...

30.04.2014

Będzie nowa umowa kredytowa

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa wprowadzi do polskiego systemu prawnego szczególną umowę kredytu zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na...

30.04.2014

Po 10 latach w UE Polska podwoiła PKB

Na wspólnym unijnym rynku korzystają przedsiębiorcy, którzy mają większy rynek zbytu, a także pracownicy, którzy mogą przemieszczać się po krajach UE w poszukiwaniu pracy. W najbliższych latach...

30.04.2014

Koszty sprzątania lasów liczone są w milionach

Środowisko

Służby leśne wywożą z polskich lasów w ciągu roku ponad 100 tys. m sześc. śmieci. Jak podał dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak sprzątanie lasów kosztuje blisko 15 mln zł rocznie.

30.04.2014

Rząd proponuje zmiany w ustawie o GMO

Środowisko

Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - jeden z celów zmian proponowanych przez rzad w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

29.04.2014

Nowelizacja ustawy o GMO na obradach rządu

Środowisko

Większe bezpieczeństwo prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych (odpowiednio - GMO i GMM) zakłada projekt nowelizacji ustawy o GMO, którym we wtorek zajmie się...

29.04.2014

Lisy zostaną zaszczepione przeciwko wściekliźnie

Środowisko

W kilku województwach trwa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Jak pokazują statystyki, problem wścieklizny wśród lisów został wyeliminowany w zachodniej i środkowej Polsce informuje...

29.04.2014

Zmiana umowy spółki podlega PCC

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. zmiany umów spółek. Dotyczy to zarówno spółek cywilnych, jak i osobowych. Z uwagi na majątkowy charakter tego podatku, obciążenie dotyczy...

29.04.2014