Część map w polskiej ewidencji gruntów została sporządzona ponad 100 lat temu. Wciąż jednak metraż gruntów jest obliczany na podstawie takich właśnie pomiarów. W rezultacie różnice w metrażu na mapie a tym rzeczywistym wynoszą nawet kilkaset metrów.
Konsekwencje błędów w ewidencji są dotkliwe. Polska musi zwrócić 92 mln euro z dopłat dla rolników, wypłaconych w latach 2006–2007. Według Komisji Europejskiej, Polska nie zweryfikowała danych wpisanych przez rolników do wniosku o dopłaty z faktycznymi pomiarami w gospodarstwie. Subwencje były naliczane w oparciu o system ewidencji gruntów, a nie tak, jak wymagała Komisja – na podstawie zdjęć lotniczych. Zdaniem KE, polska ewidencja działek rolnych jest za mało dokładna, by na tej podstawie wypłacać pieniądze.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 maja 2010 r., Katarzyna Wójcik-Adamska