Nie każda firma zainteresowana rynkiem deweloperskim uzyska w banku kredyt na budowę. Łatwiej dostanie go duży, znany deweloper, a przede wszystkim osoby indywidualne, które kupują mieszkania w jego inwestycjach.
Niektóre banki prowadzą listy wiarygodnych deweloperów. Aby się na nich znaleźć, deweloper musi wykazać się doświadczeniem w branży budowlanej i dobrą historią w kontaktach z bankami. Za najbardziej wiarygodnych deweloperów uznawani są ci, których akcje są notowane na giełdzie lub których właściciele to spółki publiczne. Zdaniem ekspertów, o ile pojawienie się dewelopera na pozytywnej liście prowadzonej przez bank ma niewielki wpływ na ewentualne decyzje dotyczące finansowania samej budowy, to ma duże znaczenie przy udzielaniu kredytów dla osób fizycznych. Klienci niektórych deweloperów mogą dostać kredyt na mieszkanie bez względu na stan zaawansowania prac budowlanych.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 maja 2010 r., Roman Grzyb