Ruszyła kampania informacyjna MF dla płatników PIT

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo...

11.12.2014

Wicepremier: trzy cele polityki klimatyczno-energetycznej

Środowisko

Polityka klimatyczno-energetyczna musi respektować trzy równoważne cele: konkurencyjność, zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo dostaw - mówił w czwartek w Hadze wicepremier i minister gospodarki...

11.12.2014

Lewiatan proponuje zmiany w prawie budowlanym

Budownictwo

Umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, digitalizację map geodezyjnych, uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów z zakresu prawa budowlanego - proponuje...

11.12.2014

Rtęć w przemyśle: niesłusznie mamy złą opinię

Środowisko

Polska w sposób niezasłużony uchodzi za kraj o jednej z największych w Europie wielkości emisji rtęci do atmosfery. Na przestrzeni ostatnich lat modernizacja technologiczna w polskim przemyśle jest...

11.12.2014

Zmiany w opłacaniu składek ZUS już od stycznia

Oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych już od stycznia 2015 r. oraz obowiązek odprowadzania od 1 stycznia 2016 r. składek do ZUS od umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia -...

11.12.2014

Agencja Rozwoju Przemysłu chce pomóc MSP

Agencja Rozwoju Przemysłu zmienia filozofię wspierania przedsiębiorczości. Chce pomóc sektorowi małych i średnich firm w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, wspierając transfer technologii oraz...

11.12.2014

Polska krajem biznesu z przymusu - raport PARP

Nie ma innego kraju w UE, w którym tyle firm powstaje z konieczności. Dodatkowo w Polsce nawet ci, których nikt nie zmusza coraz mniej palą się do pójścia na swoje pisze Puls Biznesu.

11.12.2014