Ministerstwo Transportu wprowadza zmiany do Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015. Z tego powodu uruchamia konsultacje społeczne i do udziału w nich zaprasza wszystkich obywateli. Wolters Kluwer Polska przyłącza się do tego zaproszenia i udostępnia swoim użytkownikom – inżynierom ochrony środowiska łamy profilu „Prawo Inżyniera” w serwisach społecznościowym FacebookGoogle+.

Użytkownicy profilu mogą przekazać swoje uwagi, komentarze i pytania odnośnie wprowadzanych do projektu zmian łatwiej – nie muszą kierować pisma do Ministerstwa. Wystarczy zostawić swoją opinię w komentarzach lub wiadomościach na profilu „Prawo Inżyniera” w wybranym serwisie społecznościowym nasza redakcja przekaże do Ministerstwa. Dodatkowo wybrane opinie nagrodzimy ciekawymi pozycjami wydawniczymi z oferty Wolters Kluwer Polska.

Inżynierom ochrony środowiska polecamy szczególnie uważne zapoznanie się z propozycjami zmian do projektów na realizację 52 inwestycji realizowane w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Na ich realizację przeznaczonych jest ponad 25 mln złotych. Konsultacje społeczne to możliwość przekazania Ustawodawcy opinii obywateli, to również szansa na dotarcie do Ustawodawcy z opiniami profesjonalistów. Skorzystaj z niej jeszcze dziś. Dołącz do społeczności „Prawo Inżyniera” w serwisie społecznościowym Facebook lub Google+. Przekaż nam swoje opinie na temat programu, zostawiając je w komentarzach do postów lub notatek w profilu.

Najciekawsze zgłoszenia na temat Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 zamieszczone w komentarzach lub wiadomościach na profilu „Prawo Inżyniera” w wybranym serwisie społecznościowym nasza redakcja przekaże do Ministerstwa. A wybrane dodatkowo nagrodzi ciekawymi pozycjami z oferty wydawniczej Wolters Kluwer Polska.

Chcesz dołączyć do dyskusji, zapoznaj się z dokumentami na temat planowanych aktualizacji na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w Biuletynie Informacji Publicznej albo w siedzibie ministerstwa, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, w bibliotece. Możesz też wziąć udział w konferencji, która odbędzie się 30 stycznia 2013 r. o g. 10.00 w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (bud. B, sala A, VIII piętro). Zainteresowani powinni potwierdzić chęć udziału telefonując pod nr (22) 630 15 37.

W profilach „Prawo Inżyniera” czekamy na wasze pytania, opinie i komentarze do piątku, 8 lutego br.