Zatrudnienie na etacie bez punktów na etapie oceny ofert

Budownictwo

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówienia na usługi lub roboty budowlane zamawiający może zobowiązać wykonawcę i jego podwykonawców do zatrudnienia pracowników...

06.05.2015

Warmia i Mazury: w 2015 r. zniknie 5 tysięcy ton azbestu

Środowisko

Z roku na rok zmniejsza się ilość materiałów zawierających azbest, które zalegają na dachach nieruchomości na Warmii i Mazurach. Gminy regionu planują usunąć jeszcze w tym roku kolejne 5 tysięcy ton...

05.05.2015

Małe firmy mają problem z zatorami płatniczymi

Szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadających na jedną firmę to 69,5 tys. zł. -wynika z zaprezentowanego we wtorek raportu BIG InfoMonitor Indeks Zatorów Płatniczych.

05.05.2015

Podatki nierozłącznym elementem najmu nieruchomości

Budownictwo

Rafał Styczyński w sposób kompleksowy omówił problematykę najmu i dzierżawy nieruchomości oraz sposoby ich rozliczania na gruncie prawa podatkowego. Autor w książce. Najem nieruchomości a podatki...

05.05.2015

Banki łagodzą politykę kredytową wobec MŚP

Narodowy Bank Polski opublikował wczoraj ankietę na temat sytuacji na rynku kredytowym.W II kwartale 2015 r. banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej, przede wszystkim w odniesieniu do małych...

05.05.2015

Ustawa o OZE weszła w życie

Środowisko

Weszła w życie ustawa o OZE, dzięki której Polska ma wypełnić unijne przepisy dot. udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii. Jednocześnie trwają prace nad jej nowelizacją.

04.05.2015