Szykują się nowe regulacje prawne względem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy są wymogiem Unii Europejskiej i powinny usprawnić recykling elektrośmieci. Główna zmiana, dotyczy zmniejszenia ilości grup w klasyfikacji sprzętu do przetworzenia. Polska Grupa Recyklingu uważa nową dyrektywę, za pozytywną zmianę w polskim systemie.

Nowa ustawa powinna dostosować polskie prawo do wymogów unijnej Dyrektywy z 4 lipca 2012 roku w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na wprowadzenie nowych przepisów, Polska ma czas do 14 lutego 2014 roku.

Najistotniejszą zmianą w ustawie, jest zmniejszenie ilości grup klasyfikacji sprzętu przeznaczonego do recyklingu. W niedalekiej przyszłości będzie ich sześć, a nie tak jak wcześniej 10. Sprzęt będzie teraz pogrupowany według sposobu przetwarzania, a nie wytwarzania.

- Zmiany są jak najbardziej pozytywne. Specyfika podziału klasyfikacji, również jest teraz znacznie lepiej przemyślana. Może będzie to nieco bardziej skomplikowane dla producentów sprzętu aby stosować nowe wymogi, ale na pewno szybko się do tego przyzwyczają. Natomiast dla recyklerów ta zmiana, to duży krok ku lepszemu. Już w przeszłości narzekaliśmy na fakt nieefektywnej komunikacji z producentami na temat charakterystyki użytych do produkcji materiałów. Bardzo często trudno było dostać te informacje.

Teraz będziemy mogli wdrożyć odpowiednie postępowanie ze sprzętem i osiągać lepsze wyniki - mówi Marek Osik, wiceprezes PGR PROEKO.
Od momentu wejścia nowych przepisów, firmy wprowadzające sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w ciągu czterech lat będą zobowiązani teraz do zebrania 35 procent masy wprowadzanego na rynek sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym. W 2021 roku, limit ten będzie już wynosił 65 procent średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w ciągu ostatnich trzech lat.

Ponadto przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną w sklepach o powierzchni większej niż 400 m2, będą mieli obowiązek nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu (o wymiarach zewnętrznych do 25 cm) bez konieczności zakupu przez klienta nowego urządzenia.

- System ten tworzony jest już od kilku lat i naszym zdaniem jest w miarę wydajny. Systematyczne podnoszenie limitów, jest jak najbardziej na miejscu i pozwoli nam przetwarzać coraz więcej. Już teraz przedsiębiorcy mają obowiązek przyjmowania starego sprzętu podczas wydawania nowego. Ta zmiana nie powinna być dla nich obciążeniem. Polacy i tak, głównie kupują sprzęt w dużych hipermarketach- dodaje Osik.