Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 listopada 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 535/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Adamski Tadeusz Antoni,

2. Bałtakis Jerzy Kazimierz,

3. Basior Bożena Maria,

4. Bęczkowska Iwona Wanda,

5. Borucka Alina,

6. Borucki Stanisław,

7. Cwięk Robert Tomasz,

8. Czarnecki Marian Lech,

9. Dadak Kazimierz Stanisław,

10. Dąbrowski Tomasz Józef,

11. Gałan Stanisław,

12. Grabarczuk Witold Franciszek,

13. Gulczyński Zbigniew Sławomir,

14. Hałaczkiewicz Piotr Jan,

15. Jakubczak Zygmunt Józef,

16. Jankowski Krystian,

17. Jezierski Robert Tadeusz,

18. Juszcze Jan,

19. Kamiński Jan Krzysztof,

20. Korzeniecki Andrzej,

21. Kossowska Krystyna Maria,

22. Kowolik Zygfryd Piotr,

23. Krawczyk Zofia Helena,

24. Kujawa Krzysztof Dionizy,

25. Kupiecki Eryk,

26. Kuśnierz Tadeusz,

27. Kuzian Jerzy,

28. Leczycki Artur,

29. Lehman Andrzej Jan,

30. Lewandowski Maciej Antoni,

31. Mastej Emil Jan,

32. Matuszkiewicz Antoni,

33. Mielcarek Adam Janusz,

34. O'Neill G. Christopher,

35. Opolski Arthur Stanisław,

36. Paluszak Jan Piotr,

37. Patyna Józef Stanisław,

38. Pąk Henryk,

39. Peciak Andrzej Wiesław,

40. Plachimowicz Kazimierz Franciszek,

41. Poźniak Maciej Wojciech,

42. Prucnal Henryk Mieczysław,

43. Pyzio Arkadiusz,

44. Rybarska-Zuk Maria Małgorzata,

45. Sajewicz Konrad Józef,

46. Samlik Marianna Ewa,

47. Siewierski Janusz Stanisław,

48. Sinior Paweł Jan,

49. Sobociński Adam Jerzy,

50. Stalewski Jerzy Stanisław,

51. Stańczak Alicja Bronisława,

52. Szmidt Paweł,

53. Szpak Aleksander Edward,

54. Ukleja Wiesław Tadeusz,

55. Warchałowski Janusz Henryk,

56. Werpachowski Lesław Jerzy,

57. Wójcik Ryszard,

58. Zarański Kazimierz,

59. Zbyszewska Krystyna,

60. Zieliński Tadeusz Jan,

pośmiertnie

61. Kapturkiewicz-Szewczyk Maria,

62. Nikodem Adam,

63. Świątek Henryk Stanisław.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023