Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.62
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 listopada 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 356/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Środowiska, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa w Polsce odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bartknecht Gerard, 2. Gajowski Stanisław Maria, 3. Gaweł Zbigniew Adam, 4. Jarociński Dominik Bernard, 5. Jarzembowski Leon, 6. Jereczek Czesław, 7. Konieczny Tadeusz, 8. Marecki Marek, 9. Rutkowski Andrzej Antoni, 10. Sądel Jerzy Bogdan, 11. Tarkowski Jerzy Marian, 12. Tomczyk Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Jasiński Zenon Piotr, 14. Kucal Sławomir Tomasz, 15. Modliszewski Andrzej, 16. Potocki Adam Stanisław, 17. Skalski Janusz Adam, 18. Wencel Waldemar Hubert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bednarz Lucjan, 20. Bodzioch Paweł Stanisław, 21. Brygman Ryszard Mateusz, 22. Bylina Tomasz, 23. Chrzanowski Tadeusz, 24. Ciesielski Robert Julian, 25. Czubkowski Janusz, 26. Głuszko Wojciech Karol, 27. Karnasiewicz Piotr Henryk, 28. Kochmański Andrzej Tomasz, 29. Kokociński Jacek, 30. Kulik Helena, 31. Łaziuk Krzysztof Stanisław, 32. Majer Bernard Longin, 33. Mędrek Tadeusz, 34. Miścierewicz Marek, 35. Moliński Wiesław Edward, 36. Naparty Aleksandra, 37. Okoczuk Beata Zuzanna, 38. Orłowski Edward, 39. Rogoziński Roman, 40. Salmanowicz Henryk, 41. Szczepanik Jacek Tomasz, 42. Szewczyk Ryszard Ignacy, 43. Wencel Waldemar Edward, 44. Wójtowicz Jacek Bogdan, 45. Żukowski Lucjan Edward, 46. Żywiec Zbigniew Witold.

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021