Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2021.321
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, który stanowi załącznik do obwieszczenia. 1
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. 

Jednostki organizacyjne podległe

1. Dowództwo Generalne RodzajówSił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
2. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
3. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
4. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
5. Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
6. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
7. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
8. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
9. Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej w Warszawie.
10. Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie wraz z podległą jednostką organizacyjną.
11. Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie.
12. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
13. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
14. Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
15. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej.
16. Wojskowy Dozór Techniczny.
17. Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.
18. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.
19. Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
20. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
21. Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.
22. Wojskowe Biura Emerytalne w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.
23. Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.
24. Delegatury Departamentu Kontroli w: Bydgoszczy, Warszawie i we Wrocławiu.
25. Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie.
26. Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
27. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
28. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.
29. Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
30. Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej w: Modlinie, Krakowie, Bydgoszczy, Gdyni i we Wrocławiu.
31. Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.
32. Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie.
33. Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie w Warszawie.
34. Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, Królestwo Belgii.
35. Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki.
36. Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, Królestwo Belgii.
37. Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu, Republika Francuska.
38. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie.
39. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
40. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.
41. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie.
42. Wojskowe Biuro Łączności w Warszawie.
43. Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w Warszawie.
44. Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu.
45. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w Warszawie.
II. 

Jednostki organizacyjne nadzorowane

1. Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie.
2. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
4. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
5. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
6. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.
7. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.
8. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.
9. Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Zegrzu Południowym.
10. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.
11. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.
12. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu.
13. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie.
14. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
15. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
16. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.
17. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.
18. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.
19. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.
20. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.
21. 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie.
22. 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
23. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.
24. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie.
25. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu.
26. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu.
27. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju.
28. 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku-Zdroju.
29. 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku.
30. 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju.
31. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
32. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SPZOZ w Warszawie.
33. Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie.
34. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "SpecLek" SPZOZ w Warszawie.
35. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie.
36. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.
37. Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie SPZOZ w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Kołobrzegu, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Stargardzie, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu, Ustce i Witkowie.
38. Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
39. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
40. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.
41. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie.
42. Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie.
43. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
44. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
45. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
46. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
47. Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie.
48. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.
1 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 88).

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021