Nadanie tytułu profesora.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.2.2021

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1.
dr hab. Elżbieta GÓRSKA - w dyscyplinie językoznawstwo
2.
dr hab. Alicja KACPRZAK - w dyscyplinie językoznawstwo
3.
dr hab. Monika SZCZEPANIAK - w dyscyplinie literaturoznawstwo
4.
dr hab. Monika WOLTING - w dyscyplinie literaturoznawstwo

nauk inżynieryjno-technicznych

5.
dr hab. Józef Stanisław BORKOWSKI - w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
6.
dr hab. Tomasz Bartłomiej FIGLUS - w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
7.
dr hab. Piotr MAJ - w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
8.
dr hab. Jan Maksymilian MUSZALSKI - w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
9.
dr hab. Edyta PLEBANKIEWICZ - w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
10.
dr hab. Yuriy PYR'YEV - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
11.
dr hab. Marderos Ara SAYEGH - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
12.
dr hab. Rafał Daniel WALCZAK - w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
13.
dr hab. Magdalena ŻMUDZIŃSKA-NOWAK - w dyscyplinie architektura i urbanistyka

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

14.
dr hab. Dorota BIELIŃSKA-WĄŻ - w dyscyplinie nauki o zdrowiu
15.
dr hab. Sebastian GRANICA - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
16.
dr hab. Mieczysława JURCZYK - w dyscyplinie nauki medyczne
17.
dr hab. Beata KIEĆ-WILK - w dyscyplinie nauki medyczne
18.
dr hab. Paweł ŁAGUNA - w dyscyplinie nauki medyczne
19.
dr hab. Adam MASZCZYK - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
20.
dr hab. Janusz MENKISZAK - w dyscyplinie nauki medyczne
21.
dr hab. Katarzyna SZCZERBIŃSKA - w dyscyplinie nauki medyczne
22.
dr hab. Agnieszka ŻEBROWSKA - w dyscyplinie nauki medyczne

nauk rolniczych

23.
dr hab. Beata Anna HASIÓW-JAROSZEWSKA - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
24.
dr hab. Dariusz Józef KOKOSZYŃSKI - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
25.
dr hab. Beata Anna KUCZYŃSKA - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
26.
dr hab. Agnieszka Ewa WAŚKIEWICZ - w dyscyplinie technologia

żywności i żywienia nauk społecznych

27.
dr hab. Tomasz ŚLESZYŃSKI - w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

nauk ścisłych i przyrodniczych

28.
dr hab. Adam BZDAK - w dyscyplinie nauki fizyczne
29.
dr hab. Małgorzata PISARSKA-JAMROŻY - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
30.
dr hab. Katarzyna RADWAŃSKA - w dyscyplinie nauki biologiczne
31.
dr hab. Romana Elżbieta RATKIEWICZ-LANDÓWSKA
32.
dr hab. Piotr Mikołaj SOŁTAN - w dyscyplinie matematyka

nauk teologicznych

33.
ks. dr hab. Paweł MĄKOSA

sztuki

34.
dr hab. Marzena Zofia BERNATOWICZ - w dyscyplinie sztuki muzyczne
35.
dr hab. Krzysztof GRZESZCZAK - w dyscyplinie sztuki muzyczne
36.
dr hab. Marek Bogusław HAŁADUDA - w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
37.
dr Krzysztof HERDZIN - w dyscyplinie sztuki muzyczne
38.
dr hab. Andrzej KOSENDIAK - w dyscyplinie sztuki muzyczne
39.
dr hab. Ewa Teresa KOWALSKA-ZAJĄC - w dyscyplinie sztuki muzyczne
40.
dr hab. Dariusz MIKULSKI - w dyscyplinie sztuki muzyczne
41.
dr hab. Małgorzata Danuta RATAJCZAK - w dyscyplinie sztuki muzyczne
42.
dr hab. Artur Mariusz STEFANOWICZ - w dyscyplinie sztuki muzyczne
43.
dr hab. Piotr Eugeniusz SUŁKOWSKI - w dyscyplinie sztuki muzyczne
44.
dr hab. Piotr WAJRAK - w dyscyplinie sztuki muzyczne
45.
dr hab. Adam ZDUNIKOWSKI - w dyscyplinie sztuki muzyczne

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021