Nadanie orderów.

M.P.20.958
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
o nadaniu orderów
Rej. 306/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i publicznej, za działalność na rzecz transformacji ustrojowej w Polsce

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Andrzejewski Piotr Łukasz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej, związkowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Cegielski Jan Romuald, 3. Drozd Janusz Stanisław, 4. Gwoździewicz Karol Antoni, 5. Kruszyński Stanisław,

6. Kupisiewicz Zbigniew Piotr, 7. Malarek Jan Piotr, 8. Nikodem Ryszard Henryk, 9. Nowicka Zofia, 10. Nowicki Marek,

11. Pigoń Zenon, 12. Ratajczyk Maciej Stanisław, 13. Rudnicka Jadwiga Julia, 14. Serafin Franciszek, 15. Skubek Ryszard Stefan, 16. Staniszewska Krystyna, 17. Staszewski Andrzej Adam, 18. Żabicki Adam Antoni, 19. Żukowski Marian,

pośmiertnie

20. Kin Mirosław Jerzy, 21. Marusieński Wojciech Włodzimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Biskupek Kazimierz Leon, 23. Cieślicki Zygmunt, 24. Fela Józef Jan, 25. Kampa Andrzej Michał, 26. Karasiński Eugeniusz Mieczysław, 27. Knap Stanisław, 28. Kowalski Józef, 29. Koźma Epifaniusz Wojciech, 30. Linczowski Marek,

31. Pajdak Włodzimierz Leszek, 32. Romański Jan Józef, 33. Siemaszko Zbigniew Jerzy, 34. ks. Stasiak Andrzej Włodzimierz, 35. Tomaszewski Andrzej Tadeusz, 36. Zadłużny Kazimierz Stanisław.

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020