Upamiętnienie zasług króla Zygmunta II Augusta w 500. rocznicę urodzin.

M.P.20.877
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie upamiętnienia zasług króla Zygmunta II Augusta w 500. rocznicę urodzin
Dnia 1 sierpnia 2020 r. przypada 500. rocznica urodzin króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta. Spokrewniony z najwspanialszymi rodami Europy: Habsburgami i Aragonami, zapisał się na kartach historii jako jeden z największych władców. Zygmunt II August uosabia najlepsze tradycje polityczne naszego regionu Europy i czasy jego świetności oraz Polski w dobie tzw. złotego wieku.

Zygmunt II August położył zasługi na rzecz polskiej racji stanu. Był autorem i realizatorem bezprecedensowego projektu politycznego - Unii Polsko-Litewskiej jako związku równorzędnych państw. Przyczynił się do połączenia Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Umocnił relacje polsko-litewskie, również jako autor i realizator koncepcji silnego powiązania państwa polsko-litewskiego z Bałtykiem.

Zygmunt II August zapisał się w historii polskiej i litewskiej tolerancji. Dochowując wierności katolicyzmowi, dopuszczał jednocześnie dyskurs międzyreligijny oraz dbał o poszanowanie praw wyznawców prawosławia i protestantyzmu. Jako starannie wykształcony władca Zygmunt II August sprawił, że za jego panowania, w dobie renesansu, rozwijały się literatura, sztuka i architektura, a rządzone przez niego państwo stało się jednym z ośrodków humanizmu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej świadomy zasług króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta, którego panowanie stanowi uniwersalny symbol wielkości Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zachęca do refleksji nad jego życiem i dokonaniami.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020