Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

M.P.2020.718
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia 14 września 2020 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu;
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 1,17
> 5 do 8,5 lat 1,28
> 8,5 lat 1,46
dolar australijski AUD 1,41
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 1,29
> 5 do 8,5 lat 1,35
> 8,5 lat 1,39
dolar nowozelandzki NZD 1,35
euro ≤ 5 lat EUR 0,30
> 5 do 8,5 lat 0,33
> 8,5 lat 0,41
forint węgierski HUF 2,15
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 0,21
> 5 do 8,5 lat 0,29
> 8,5 lat 0,38
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 0,87
> 5 do 8,5 lat 0,92
> 8,5 lat 1,03
jen japoński ≤ 5 lat JPY 0,85
> 5 do 8,5 lat 0,89
> 8,5 lat 0,89
korona czeska ≤ 5 lat CZK 1,10
> 5 do 8,5 lat 1,36
> 8,5 lat 1,72
korona duńska ≤ 5 lat DKK 0,34
> 5 do 8,5 lat 0,40
> 8,5 lat 0,50
korona norweska NOK 1,28
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 0,82
> 5 do 8,5 lat 0,68
> 8,5 lat 0,76
won koreański KRW 2,09
złoty polski PLN 1,74
ZAŁĄCZNIK Nr  2
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów 1 Stopa CIRR dla pozostałych projektów 2
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 1,46 1,46
≥ 11 do 12 lat 1,46 1,46
> 12 do 13 lat 1,72 1,66
> 13 do 14 lat 1,77 1,72
> 14 do 15 lat 1,77 1,72
> 15 do 16 lat 1,87 1,77
> 16 do 17 lat 1,92 1,77
> 17 do 18 lat 1,92 1,82
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 1,39 1,39
≥ 11 do 12 lat 1,39 1,39
> 12 do 13 lat 1,63 1,59
> 13 do 14 lat 1,68 1,63
> 14 do 15 lat 1,68 1,63
> 15 do 16 lat 1,77 1,68
> 16 do 17 lat 1,82 1,68
> 17 do 18 lat 1,82 1,72
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 1,35 1,35
≥ 11 do 12 lat 1,52 1,52
> 12 do 13 lat 1,80 1,72
> 13 do 14 lat 1,89 1,80
> 14 do 15 lat 1,89 1,80
> 15 do 16 lat 2,02 1,89
> 16 do 17 lat 2,07 1,89
> 17 do 18 lat 2,07 1,97
euro < 11 lat EUR 0,41 0,41
≥ 11 do 12 lat 0,41 0,41
> 12 do 13 lat 0,66 0,61
> 13 do 14 lat 0,71 0,66
> 14 do 15 lat 0,71 0,66
> 15 do 16 lat 0,81 0,71
> 16 do 17 lat 0,86 0,71
> 17 do 18 lat 0,86 0,76
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,38 0,38
≥ 11 do 12 lat 0,38 0,38
> 12 do 13 lat 0,62 0,58
> 13 do 14 lat 0,65 0,62
> 14 do 15 lat 0,65 0,62
> 15 do 16 lat 0,72 0,65
> 16 do 17 lat 0,77 0,65
> 17 do 18 lat 0,77 0,67
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,03 1,03
≥ 11 do 12 lat 1,03 1,03
> 12 do 13 lat 1,29 1,23
> 13 do 14 lat 1,35 1,29
> 14 do 15 lat 1,35 1,29
> 15 do 16 lat 1,46 1,35
> 16 do 17 lat 1,51 1,35
> 17 do 18 lat 1,51 1,41
jen japoński < 11 lat JPY 0,89 0,89
≥ 11 do 12 lat 0,89 0,89
> 12 do 13 lat 1,12 1,09
> 13 do 14 lat 1,18 1,12
> 14 do 15 lat 1,18 1,12
> 15 do 16 lat 1,28 1,18
> 16 do 17 lat 1,33 1,18
> 17 do 18 lat 1,33 1,23
korona czeska < 11 lat CZK 1,72 1,72
≥ 11 do 12 lat 1,72 1,72
> 12 do 13 lat 1,98 1,92
> 13 do 14 lat 2,00 1,98
> 14 do 15 lat 2,00 1,98
> 15 do 16 lat 2,08 2,00
> 16 do 17 lat 2,13 2,00
> 17 do 18 lat 2,13 2,03
korona duńska < 11 lat DKK 0,50 0,50
≥ 11 do 12 lat 0,50 0,50
> 12 do 13 lat 0,74 0,70
> 13 do 14 lat 0,78 0,74
> 14 do 15 lat 0,78 0,74
> 15 do 16 lat 0,86 0,78
> 16 do 17 lat 0,91 0,78
> 17 do 18 lat 0,91 0,81
korona norweska < 11 lat NOK 1,28 1,28
≥ 11 do 12 lat 1,40 1,40
> 12 do 13 lat 1,65 1,60
> 13 do 14 lat 1,71 1,65
> 14 do 15 lat 1,71 1,65
> 15 do 16 lat 1,82 1,71
> 16 do 17 lat 1,87 1,71
> 17 do 18 lat 1,87 1,77
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,76 0,76
≥ 11 do 12 lat 0,76 0,76
> 12 do 13 lat 0,96 0,96
> 13 do 14 lat 1,04 0,96
> 14 do 15 lat 1,04 0,96
> 15 do 16 lat 1,18 1,04
> 16 do 17 lat 1,23 1,04
> 17 do 18 lat 1,23 1,13
won koreański < 11 lat KRW 2,09 2,09
≥ 11 do 12 lat 2,20 2,20
> 12 do 13 lat 2,45 2,40
> 13 do 14 lat 2,51 2,45
> 14 do 15 lat 2,51 2,45
> 15 do 16 lat 2,61 2,51
> 16 do 17 lat 2,66 2,51
> 17 do 18 lat 2,66 2,56
złoty polski < 11 lat PLN 1,74 1,74
≥ 11 do 12 lat 2,11 2,11
> 12 do 13 lat 2,41 2,31
> 13 do 14 lat 2,42 2,41
> 14 do 15 lat 2,42 2,41
> 15 do 16 lat 2,58 2,42
> 16 do 17 lat 2,63 2,42
> 17 do 18 lat 2,63 2,53
1 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1Aneksu II do PorozumieniaPorozumieniaOECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7Aneksu IV do PorozumieniaPorozumieniaOECD.
2 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4Aneksu II do PorozumieniaPorozumieniaOECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7Aneksu IV do PorozumieniaPorozumieniaOECD.

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.718

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 10/08/2020
Data ogłoszenia: 12/08/2020
Data wejścia w życie: 15/08/2020