Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - złotówka gdańska Augusta III.

M.P.2020.464
ZARZĄDZENIE Nr 7/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - złotówka gdańska Augusta III
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - złotówka gdańska Augusta III, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 16 czerwca 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 20 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

z lewej strony stylizowany rewers złotówki gdańskiej, na której widoczne są: pośrodku herb Gdańska - owalna tarcza podtrzymywana przez lwy, powyżej herbu napis: 30.GR i wieniec, pod herbem półkolem litery: R E Œ i poniżej rok: 1762; wzdłuż dolnego brzegu, od prawej strony widoczny częściowo napis: MON.ARGENT.CIVIT.GEDANENS zakończony kropką. Z prawej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce oznaczenie roku emisji: 2020; poniżej orła napis: 20 ZŁ oraz pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m/w. W tle stylizowane fragmenty motywów roślinnych z płaszcza koronacyjnego Augusta III

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony stylizowany awers złotówki gdańskiej z wizerunkiem popiersia Augusta III z profilu, w koronie, z Orderem Złotego Runa na szyi; w otoku od lewej strony ku górze napis: D.G.AVGVST.III.R.POL.M.D.L.R.P.D.S.&.EL. W tle fragment planu Warszawy z 1762 r. Wzdłuż prawej krawędzi monety, od góry ku dołowi, półkolem napis: ZŁOTÓWKA GDAŃSKA AUGUSTA III

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 38,61
Techniki dodatkowe matowanie laserowe
Próba Ag 925/1000
Masa (w gramach) 28,28
Wielkość emisji (w sztukach) do 12 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.464

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - złotówka gdańska Augusta III.
Data aktu: 21/05/2020
Data ogłoszenia: 27/05/2020
Data wejścia w życie: 27/05/2020