Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.439
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lutego 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 51/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za zasługi dla kultury polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppor. Flis Piotr,

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Witkowski Andrzej, na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Donimirski Jerzy Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Dziuba Arkadiusz Jan, 5. Hojda-Nowak Anna Maria, 6. Nowak Ewelina, 7. Skolmowska Edyta Anna, 8. Wesołowska-Starzec Hanna Maria,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

9. Kościński Sławomir Edmund, 10. Przybylski Artur,

za zasługi w popularyzowaniu strzelectwa sportowego

11. Rosiński Krzysztof Stanisław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Chomik-Kazarian Teresa, na wniosek Wojewody Łódzkiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności związkowej na rzecz środowiska kolejarzy

13. Brzóskowska Marianna,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski:

14. Głowacz Daniel Franciszek, 15. Grabowska Irena Elżbieta, 16. Spirydonow Michał Maciej, 17. Wesołowski Zbigniew Ignacy,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Ciupek Krzysztof Stanisław, 19. Halski Radosław Maciej, na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w upamiętnianiu historii Polski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Olichwiruk Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Filipowiak Miłosz Władysław, 22. Milewski Edward, 23. Nikołajuk Jan, 24. Tomaszewski Bogusław Andrzej,

25. Waseńczuk Piotr Bartosz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

26. Smater Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania Żołnierzy Wyklętych:

27. Stępień-Jurzyk Małgorzata Anna, 28. Wieszczycka Anna Karina, na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój samorządności

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Berestecki Andrzej,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju polskiej gospodarki morskiej, za propagowanie wartości patriotycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Szubrycht Tomasz Ryszard, na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój samorządu pielęgniarskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Korzonkiewicz Małgorzata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Gawlas-Kaczmarczyk Leokadia Stefania, 33. Pochłódka Krystyna, 34. Syguła Krystyna Regina, na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Kotewicz Marian Andrzej, 36. Ławicki Roch Józef.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020