Nadanie orderów.

M.P.2020.431
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 lutego 2020 r.
o nadaniu orderów
Rej. 40/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury muzycznej, za popularyzowanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz działalność na rzecz edukacji artystycznej dzieci i młodzieży

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Danielewicz Danuta Izabela, 2. Danielewicz Witold Józef Walery,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

3. Górecki Krzysztof Kazimierz,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i badawczej w dziedzinie ochrony upraw rolniczych

4. Grzesiak Piotr Tadeusz,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i literatury, za osiągnięcia w pracy twórczej

5. Lizakowski Adam,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

6. Otto Tadeusz Jan,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie, za działalność publiczną i społeczną oraz propagowanie postaw patriotycznych:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Chmielowska Janina Jadwiga,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Hlebowicz Piotr Jan,

za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz wspierania rozwoju nauk farmaceutycznych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Klima Piotr Paweł.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020