Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.20.419
OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 13 maja 2020 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich
Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 oraz z 2020 r. poz. 190 i 875) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej;
2) trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chorzowie;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu;
4) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim;
6) cztery stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód w Katowicach;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubartowie;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mławie;
12) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach;
13) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Puławach;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rykach;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;
16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świeciu;
17) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie;
18) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tychach;
19) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włocławku oraz utworzono:;
20) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie;
21) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie;
22) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ w Warszawie.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020