Zmiany w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

M.P.20.400
UCHWAŁA Nr 126/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Na podstawie art. 170 § 3 w związku z art. 171 § 3 oraz art. 171 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa:
1) sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Izabeli Wawrzynów w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
2) sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Mai Ambrożek w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
3) sędziego Sądu Rejonowego w Wołowie Miłosza Chwaliboga w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
4) sędziego Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze Zenona Węcławika w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jeleniej Górze;
5) sędziego Sądu Rejonowego w Jaworze Joanny Termeny-Maciejewskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 w Legnicy;
6) sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Waldemara Bochenka w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 w Legnicy;
7) sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Hanny Płonki w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4 w Wałbrzychu;
8) sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie Eweliny Lewczuk-Zembrzyckiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
9) sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie Marii Krystyny Piłat w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
10) sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie Leszka Bresia w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
11) sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie Elizy Bogusz-Wójcik w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
12) sędziego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie Wojciecha Marcina Osińskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 11 w Zamościu;
13) sędziego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie Arkadiusza Kopańko w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 11 w Zamościu;
14) sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Holeniewskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 w Zielonej Górze;
15) sędziego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w stanie spoczynku Andrzeja Ciążyńskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 w Zielonej Górze;
16) sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi Marty Witoszyńskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14 w Łodzi;
17) sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi Sławomira Wlazło w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14 w Łodzi;
18) sędziego Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w stanie spoczynku Julity Sawicz-Kociubińskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16 w Sieradzu;
19) sędziego Sądu Rejonowego w Łowiczu Honoraty Wójcik w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 17 w Skierniewicach;
20) sędziego Sądu Rejonowego w Żyrardowie Henryki Kędziora w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 17 w Skierniewicach;
21) sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krystyny Darmoń w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 18 w Krakowie;
22) sędziego Sądu Rejonowego w Bochni Marcina Hebdy w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Tarnowie;
23) sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowie Jakuba Lęcznara w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Tarnowie;
24) sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowie Jaromierza Sobusiaka w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Tarnowie;
25) sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowie Piotra Henich w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Tarnowie;
26) sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu Marcina Kobylskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 25 w Radomiu;
27) sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu Danuty Bojarskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 25 w Radomiu;
28) sędziego Sądu Okręgowego w Siedlcach Dariusza Półtoraka w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 26 w Siedlcach;
29) sędziego Sądu Okręgowego w Tarnowie Marka Syrka w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
30) sędziego Sądu Rejonowego w Jaśle Elżbiety Stachyrak w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
31) sędziego Sądu Rejonowego w Krośnie Pawła Goneta w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
32) sędziego Sądu Rejonowego w Brzozowie Sylwii Szajny w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
33) sędziego Sądu Rejonowego w Lubaczowie Ewy Hełmeckiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 30 w Przemyślu;
34) sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Wojciecha Palucha w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
35) sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Marka Wójcika w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
36) sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Stanisława Zycha w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
37) sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Wojciecha Jabłońskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 32 w Białymstoku;
38) sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Anny Wołkowyckiej-Kuźmińskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 32 w Białymstoku;
39) sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Iwony Hulko w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 32 w Białymstoku;
40) sędziego Sądu Rejonowego w Kartuzach Adama Skórzewskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Gdańsku;
41) sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni Ilony Rudek w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Gdańsku;
42) sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku Julii Kuciel w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Gdańsku;
43) sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyny Siudy w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
44) sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyny Smołki w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
45) sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Krystyny Gaczek w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
46) sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Doroty Pasieki-Mrochem w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
47) sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Magdaleny Jagiełło w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
48) sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Justyny Kowalskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
49) sędziego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Marcina Kowrygo w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Bielsku-Białej;
50) sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Piotra Sikory w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Częstochowie;
51) sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie Anny Bojanowskiej-Wysmołek w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Częstochowie;
52) sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie Tomasza Madeja w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Olsztynie;
53) sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Bulkowskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Olsztynie;
54) sędziego Sądu Rejonowego w Bartoszycach Arkadiusza Rokickiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Olsztynie;
55) sędziego Sądu Rejonowego w Szczytnie Macieja Rzewuskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Olsztynie;
56) sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Tomasza Kosmalewicza w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 43 w Poznaniu;
57) sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Anny Stasiewicz-Kokotowskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
58) sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Marzenny Ernest w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
59) sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Roberta Burego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
60) sędziego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Rafała Lila w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
61) sędziego Sądu Rejonowego w Koszalinie Marcina Mazura w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Koszalinie.
§  2.  Powołuje się:
1) Edytę Pawłowicz-Durlak - sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
2) Sebastiana Spałka - sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
3) Magdalenę Ptak - sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
4) Bartosza Gajewskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Lubaniu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jeleniej Górze;
5) Grzegorza Pyzińskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 w Legnicy;
6) Mariolę Majer-Świrską - sędziego Sądu Rejonowego w Lubinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 w Legnicy;
7) Pawła Banacha - sędziego Sądu Okręgowego w Świdnicy do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4 w Wałbrzychu;
8) Annę Górną - sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
9) Roberta Wasiewicza - sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
10) Katarzynę Makarzec - sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
11) Adama Krzaka - sędziego Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
12) Tomasza Orła - sędziego Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 11 w Zamościu;
13) Barbarę Nowak - sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 w Zielonej Górze;
14) Krystynę Golinowską - sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14 w Łodzi;
15) Teresę Cybulską - sędziego Sądu Rejonowego w Sieradzu w stanie spoczynku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16 w Sieradzu;
16) Dorotę Drab - sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 17 w Skierniewicach;
17) Joannę Krakowiak - sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 17 w Skierniewicach;
18) Kamila Grzesika - sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 18 w Krakowie;
19) Mariusza Karteczkę - sędziego Sądu Rejonowego w Brzesku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Tarnowie;
20) Przemysława Dziwańskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 25 w Radomiu;
21) Grzegorza Uszyńskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Siedlcach do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 26 w Siedlcach;
22) Katarzynę Kędzior - sędziego Sądu Rejonowego w Jaśle do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
23) Pawła Dziedzica - sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
24) Daniela Radwańskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Brzozowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
25) Iwonę Paczosę-Tatrzańską - sędziego Sądu Rejonowego w Krośnie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
26) Roberta Stącla - sędziego Sądu Rejonowego w Kolbuszowej do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
27) Krzysztofa Dembowskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Nisku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
28) Joannę Szewczyk - sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
29) Barbarę Nowacką - sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Gdańsku;
30) Łukasza Kołka - sędziego Sądu Rejonowego w Bytomiu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
31) Agatę Błachowiak-Kaletę - sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
32) Beatę Niedzielę-Bujak - sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
33) Piotra Stanclika - sędziego Sądu Rejonowego w Cieszynie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Bielsku-Białej;
34) Katarzynę Gulbinowicz - sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Częstochowie;
35) Łukasza Ruszkiewicza - sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 43 w Poznaniu;
36) Andrzeja Stasiuka - sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
37) Piotra Brodniaka - sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
38) Urszulę Iwanowską - sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
39) Józefa Grocholskiego - sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.400

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiany w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data aktu: 04/05/2020
Data ogłoszenia: 08/05/2020