Wzywanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.

M.P.20.373
UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020
Zagrożenie, wywołane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, zmieniło życie Polaków. Tysiące chorych, dziesiątki tysięcy osób objętych kwarantanną, wprowadzone zakazy zgromadzeń i ograniczenie praw obywatelskich, zamknięte instytucje kultury, brak możliwości lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - to dzisiejsza codzienność Polaków.

Decyzją rządu od 12 marca br. zawieszono dotychczasową działalność przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych i uczelni. Informacje o kolejnym wydłużeniu zamknięcia szkół, składane przez ministra edukacji narodowej co dwa tygodnie, wprowadziły chaos.

Niewykonalne staje się przeprowadzenie egzaminów ósmoklasistów i egzaminów maturalnych w pierwotnie wyznaczonych terminach.

Dopiero 10 kwietnia 2020 r., na krótko przed wyznaczonym terminem, minister edukacji narodowej ogłosił przesunięcie tych egzaminów na bliżej nieokreśloną przyszłość. To informacja stanowczo niewystarczająca. Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i władze samorządowe nie mają wiedzy, czy odbędą się egzaminy, kiedy i w jakiej formie zostaną przeprowadzone oraz jak przebiegać będzie proces dydaktyczny przygotowujący do nich uczniów. Brak jest także wytycznych dotyczących przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych.

W obliczu długotrwałego zaburzenia procesu edukacji ogłoszenie terminów egzaminów z 21-dniowym wyprzedzeniem Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za niedopuszczalne.

Należy podkreślić fakt, że stres młodych ludzi jest powodowany nie tylko samym egzaminem, ale także brakiem informacji, kiedy, jak i czy egzamin się odbędzie. Potęgowany jest dodatkowo sytuacją rodziców martwiących się o utratę pracy czy przetrwanie prowadzonych przez nich firm. Wszyscy oni oczekują jednoznacznego stanowiska odnośnie do tegorocznych egzaminów.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd do niezwłocznego podjęcia i natychmiastowego ogłoszenia decyzji o odstąpieniu od egzaminów lub o przeprowadzeniu egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych wraz z podaniem ich terminów, sposobu przeprowadzania, a także zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i wyższych.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zmiany w prawie

Senat poparł zmiany w przepisach podatkowych

W środę wieczorem Senat przyjął zmiany w przepisach o podatkach dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Chodzi m.in. o stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wystawiania PIT-40A, przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 1 lipca br.

Krzysztof Koślicki 04.06.2020
Senatorowie zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pobór opłat byłby realizowany przy pomocy pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a darmowa aplikacja mobilna byłaby wykorzystana do uiszczania opłaty. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Ustawa zmieniająca sposób obliczania PKB Warszawy skierowana do podpisu prezydenta

Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat odrębnie dla Warszawy, gmin podwarszawskich i reszty województwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Zaliczki na PIT później - rozporządzenie już opublikowane

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rozporządzenie MF jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Krzysztof Koślicki 03.06.2020
Zmieniona trochę przez Senat nowa ustawa wyborcza weszła w życie

Parlament zakończył we wtorek wieczorem prace nad ustawą wyborczą. Sejm przyjął część poprawek Senatu, między innymi tę, że to PKW, a nie minister zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią. Posłowie odrzucili zmianę o zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów przez ePUAP oraz 10-dniowy czas na ich zbieranie.

Katarzyna Kubicka-Żach 03.06.2020
Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.373

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wzywanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.
Data aktu: 16/04/2020
Data ogłoszenia: 21/04/2020