Ogłoszenie obszarów oraz terminu, w którym będzie prowadzone zarybianie.

M.P.20.305
OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w którym będzie prowadzone zarybianie
Na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 285) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się następujące obszary, na których będzie prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim:
1) wody portu Mrzeżyno i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Regi;
2) wody portu Kołobrzeg i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Parsęty;
3) wody portu Darłowo i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Wieprzy;
4) wody portu Ustka i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Słupi;
5) wody portu Rowy i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Łupawy;
6) wody portu Łeba i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Łeby.
§  2.  Zarybianie, o którym mowa w § 1, będzie prowadzone w terminie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.305

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Ogłoszenie obszarów oraz terminu, w którym będzie prowadzone zarybianie.
Data aktu: 13/03/2020
Data ogłoszenia: 17/03/2020
Data wejścia w życie: 17/03/2020