Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt III Waza.

M.P.2020.29
ZARZĄDZENIE Nr 36/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt III Waza
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt III Waza.

§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 stycznia 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 50 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

w otoku, od lewej strony do prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 50 ZŁ; u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-20. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: JOANNIS REG: / SVECIÆ FILIUS, / SIGISMUNDI I. JAGEL: EX / MATRE CATHARINA NEPOS, / ELECT: A. D. 1587. D. 19. AUG: CAP= / TO SCEPTRI ÆMULO MAXIMIL: / AUSTRIO CORON: 27. DEC: SVEC: REG= / NUM AMISIT OB FIDEM CATHOLICĀ / CONSTANTER PROFESSAM, EJUS / AUSPICIIS VICINI POLON: HOSTES / SÆPE PROFLIGATI, SMOLENSCUM / AB IPSOMET CAPTUM, CŪ TURCIS / DECORA PAX ARMIS PARTA / CIVILES MOTUS COMPRESSI / OBIIT VARSAVIÆ IN ARCE, / QUAM INSTAURAVIT. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Zygmunta III Wazy z profilu, w wysokim kapeluszu ozdobionym klejnotami i kitą, z widocznym fragmentem koronkowego kołnierza i kaftana z guzikami oraz płaszcza ozdobionego haftem, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu. U góry półkolem napis: SIGISMUN-DUS III, zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.REICHEL.F, zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok) Na boku napis: ZYGMUNT III WAZA, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach) 45,00
Próba Ag 999/1000
Masa (w gramach) 62,20
Wielkość emisji (w sztukach) do 5 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 500 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

w otoku, od lewej strony do prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 500 ZŁ; u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-20. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: JOANNIS REG: / SVECIÆ FILIUS, / SIGISMUNDI I. JAGEL: EX / MATRE CATHARINA NEPOS, / ELECT: A. D. 1587. D. 19. AUG: CAP= / TO SCEPTRI ÆMULO MAXIMIL: / AUSTRIO CORON: 27. DEC: SVEC: REG= / NUM AMISIT OB FIDEM CATHOLICĀ / CONSTANTER PROFESSAM, EJUS / AUSPICIIS VICINI POLON: HOSTES / SÆPE PROFLIGATI, SMOLENSCUM / AB IPSOMET CAPTUM, CŪ TURCIS / DECORA PAX ARMIS PARTA / CIVILES MOTUS COMPRESSI / OBIIT VARSAVIÆ IN ARCE, / QUAM INSTAURAVIT. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Zygmunta III Wazy z profilu, w wysokim kapeluszu ozdobionym klejnotami i kitą, z widocznym fragmentem koronkowego kołnierza i kaftana z guzikami oraz płaszcza ozdobionego haftem, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu. U góry półkolem napis: SIGISMUN-DUS III, zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.REICHEL.F, zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok) Na boku napis: ZYGMUNT III WAZA, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach) 45,00
Próba Au 999,9/1000
Masa (w gramach) 62,20
Wielkość emisji (w sztukach) do 600
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.29

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt III Waza.
Data aktu: 30/12/2019
Data ogłoszenia: 09/01/2020
Data wejścia w życie: 09/01/2020