Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.20.285
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń
Rej. 30/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Francuskiej

za zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy gospodarczej, za działalność na rzecz rozwoju telekomunikacji w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Fallacher Jean-François,

obywatele Królestwa Hiszpanii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-hiszpańskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Aguiriano Nalda Luis Marco,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Losantos y del Campo José María, 4. Mejía Errasquín María Aurora,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Madagaskaru

za zasługi w działalności polonijnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Zięba Albert Aleksander,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Federalnej Niemiec

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Niemczech

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kopiczyńska Lucyna Małgorzata,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. ks. Las Stefan Andrzej, 8. o. Lizińczyk Tadeusz Robert, 9. o. Michalak Jan, 10. ks. Urban Józef,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Turkmenistanu

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Turkmenistanie, za krzewienie polskości i tradycji narodowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. o. Madej Andrzej Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. o. Chilimoniuk Rafał.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020