Nadanie odznaczeń.

M.P.20.281
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 25/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Nowacka Anna Albertyna, 2. Piszczek Jacek Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kałuski Tomasz, 4. Obrępalska-Stęplowska Aleksandra Julia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Dobosz Renata Łucja, 6. Drzewiecki Sławomir, 7. Horoszkiewicz-Janka Joanna, 8. Kaczyński Piotr, 9. Nijak Katarzyna Małgorzata, 10. Płonka Marlena Agnieszka, 11. Trzmiel Katarzyna, 12. Zamojska Joanna Barbara,

na wniosek Ministra Sportu

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Dziuba Marek,

na wniosek Ministra Sprawiedliwości

za zasługi w działalności na rzecz dzieci i młodzieży, za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Pawlikowska-Adamczak Ewa Maria, 15. Nowaczyk Agnieszka Karolina,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Nawrocki Karol Tadeusz,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Filip Małgorzata Maria, 18. Wardas Jadwiga Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Mika Joanna Gabriela,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Gołembiowska Krystyna Czesława, 21. Jantas Danuta Maria, 22. Kajta Małgorzata, 23. Roman Adam, 24. Starowicz-Bubak Katarzyna Maria, 25. Szewczyk Bernadeta, 26. Tokarski Krzysztof,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz propagowania historii Polski oraz zachowania tożsamości kulturowej regionu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Hebzda-Sołogub Beata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Sołogub Piotr Adam,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

29. Bednarski Jacek Mariusz, 30. Sidor Marek,

za zasługi w upowszechnianiu i kultywowaniu dziedzictwa narodowego

31. Wójcik Katarzyna Kinga,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Greń Krzysztof Franciszek,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla kultury polskiej

33. Ptaszyńska Eliza Kornelia,

za upamiętnianie prawdy historycznej

34. Wołoszczak Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Lwow-Kaczyński Jan,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania polskiego wędkarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Moździerski Andrzej Jarosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Czyżewski Kazimierz, 38. Osiński Bogdan, 39. Rozpłoch Ryszard Józef, 40. Teodorowicz Ryszard, 41. Węglowski Jan, 42. Wielgosz Eugeniusz, 43. Witt Henryk Rajmund,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Łagiewka Jacek Zygmunt.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020