Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

M.P.2020.263
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r" zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański <5 lat USD 2,31
> 5 do 8,5 lat 2,32
> 8,5 lat 2,42
dolar australijski AUD 1,57
dolar kanadyjski <5 lat CAD 2,38
> 5 do 8,5 lat 2,30
> 8,5 lat 2,30
dolar nowozelandzki NZD 1,89
euro <5 lat EUR 0,31
> 5 do 8,5 lat 0,35
> 8,5 lat 0,43
forint węgierski HUF 2,12
frank szwajcarski <5 lat CHF 0,12
> 5 do 8,5 lat 0,06
> 8,5 lat 0,09
<5 lat 1,39
funt brytyjski > 5 do 8,5 lat GBP 1,41
> 8,5 lat 1,49
<5 lat 0,82
jenjapoński > 5 do 8,5 lat JPY 0,82
korona czeska > 8,5 lat CZK 0,83
<5 lat 2,61
> 5 do 8,5 lat 2,54
> 8,5 lat 2,51
korona duńska <5 lat DKK 0,19
> 5 do 8,5 lat 0,24
> 8,5 lat 0,29
korona norweska NOK 1,94
korona szwedzka <5 lat SEK 0,69
> 5 do 8,5 lat 0,67
> 8,5 lat 0,77
won koreański KRW 2,36
złoty polski PLN 2,81
ZAŁĄCZNIK Nr  2
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
dolar amerykański < 11 lat USD 2,42 2,42
≥ 11 do 12 lat 2,42 2,42
> 12 do 13 lat 2,65 2,62
> 13 do 14 lat 2,68 2,65
> 14 do 15 lat 2,68 2,65
> 15 do 16 lat 2,75 2,68
> 16 do 17 lat 2,80 2,68
> 17 do 18 lat 2,80 2,70
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 2,30 2,30
≥ 11 do 12 lat 2,30 2,30
> 12 do 13 lat 2,50 2,50
> 13 do 14 lat 2,49 2,50
> 14 do 15 lat 2,49 2,50
> 15 do 16 lat 2,54 2,49
> 16 do 17 lat 2,59 2,49
> 17 do 18 lat 2,59 2,49
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 1,89 1,89
≥ 11 do 12 lat 1,96 1,96
> 12 do 13 lat 2,20 2,16
> 13 do 14 lat 2,23 2,20
> 14 do 15 lat 2,23 2,20
> 15 do 16 lat 2,32 2,23
> 16 do 17 lat 2,37 2,23
> 17 do 18 lat 2,37 2,27
euro < 11 lat EUR 0,43 0,43
≥ 11 do 12 lat 0,43 0,43
> 12 do 13 lat 0,68 0,63
> 13 do 14 lat 0,74 0,68
> 14 do 15 lat 0,74 0,68
> 15 do 16 lat 0,84 0,74
> 16 do 17 lat 0,89 0,74
> 17 do 18 lat 0,89 0,79
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,09 0,09
≥ 11 do 12 lat 0,09 0,09
> 12 do 13 lat 0,31 0,29
> 13 do 14 lat 0,34 0,31
> 14 do 15 lat 0,34 0,31
> 15 do 16 lat 0,42 0,34
> 16 do 17 lat 0,47 0,34
> 17 do 18 lat 0,47 0,37
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,49 1,49
≥ 11 do 12 lat 1,49 1,49
> 12 do 13 lat 1,74 1,69
> 13 do 14 lat 1,79 1,74
> 14 do 15 lat 1,79 1,74
> 15 do 16 lat 1,88 1,79
> 16 do 17 lat 1,93 1,79
> 17 do 18 lat 1,93 1,83
jen japoński < 11 lat JPY 0,83 0,83
≥ 11 do 12 lat 0,83 0,83
> 12 do 13 lat 1,05 1,03
> 13 do 14 lat 1,10 1,05
> 14 do 15 lat 1,10 1,05
> 15 do 16 lat 1,19 1,10
> 16 do 17 lat 1,24 1,10
> 17 do 18 lat 1,24 1,14
korona czeska < 11 lat CZK 2,51 2,51
≥ 11 do 12 lat 2,51 2,51
> 12 do 13 lat 2,74 2,71
> 13 do 14 lat 2,68 2,74
> 14 do 15 lat 2,68 2,74
> 15 do 16 lat 2,77 2,68
> 16 do 17 lat 2,82 2,68
> 17 do 18 lat 2,82 2,72
korona duńska < 11 lat DKK 0,29 0,29
≥ 11 do 12 lat 0,29 0,29
> 12 do 13 lat 0,53 0,49
> 13 do 14 lat 0,57 0,53
> 14 do 15 lat 0,57 0,53
> 15 do 16 lat 0,66 0,57
> 16 do 17 lat 0,71 0,57
> 17 do 18 lat 0,71 0,61
korona norweska < 11 lat NOK 1,94 1,94
≥ 11 do 12 lat 1,99 1,99
> 12 do 13 lat 2,22 2,19
> 13 do 14 lat 2,24 2,22
> 14 do 15 lat 2,24 2,22
> 15 do 16 lat 2,32 2,24
> 16 do 17 lat 2,37 2,24
> 17 do 18 lat 2,37 2,27
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,77 0,77
≥ 11 do 12 lat 0,77 0,77
> 12 do 13 lat 0,97 0,97
> 13 do 14 lat 1,05 0,97
> 14 do 15 lat 1,05 0,97
> 15 do 16 lat 1,20 1,05
> 16 do 17 lat 1,25 1,05
> 17 do 18 lat 1,25 1,15
won koreański < 11 lat KRW 2,36 2,36
≥ 11 do 12 lat 2,43 2,43
> 12 do 13 lat 2,67 2,63
> 13 do 14 lat 2,70 2,67
> 14 do 15 lat 2,70 2,67
> 15 do 16 lat 2,79 2,70
> 16 do 17 lat 2,84 2,70
> 17 do 18 lat 2,84 2,74
złoty polski < 11 lat PLN 2,81 2,81
≥ 11 do 12 lat 3,00 3,00
> 12 do 13 lat 3,26 3,20
> 13 do 14 lat 3,17 3,26
> 14 do 15 lat 3,17 3,26
> 15 do 16 lat 3,35 3,17
> 16 do 17 lat 3,40 3,17
> 17 do 18 lat 3,40 3,30
1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.263

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 10/03/2020
Data ogłoszenia: 13/03/2020
Data wejścia w życie: 15/03/2020