Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 10. rocznicę tragedii smoleńskiej.

M.P.2020.261
ZARZĄDZENIE Nr 3/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 10. rocznicę tragedii smoleńskiej
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia -upamiętniających 10. rocznicę tragedii smoleńskiej.
§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 26 marca 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 10 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

u góry fragment wizerunku Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, poniżej częściowo na jego tle fragment wizerunku katedry na Wawelu. Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w; poniżej orła napis: 10 / ZŁ. W otoku napis z baldachimu nad wyjściem z grobów królewskich na Wawelu: CORPORA DORMIVNT VIGILANT ANIMAE oraz poniżej półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie personifikacja Polski - postać kobiety obejmującej odkształcony znak Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej, tworzący w centralnej części znak krzyża; powyżej wizerunku postaci kobiety półkolem napis: 10. ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ. Wzdłuż brzegu monety imiona i nazwiska osób, które zginęły w katastrofie samolotu w dniu 10 kwietnia 2010 r.

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 32,00
Techniki dodatkowe matowanie laserowe, wysoki relief
Próba Ag 925/1000
Masa (w gramach) 31,10
Wielkość emisji (w sztukach) do 14 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 100 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

u góry fragment wizerunku Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, poniżej częściowo na jego tle fragment wizerunku katedry na Wawelu. Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w; poniżej orła napis: 100 / ZŁ. W otoku napis z baldachimu nad wyjściem z grobów królewskich na Wawelu: CORPORA DORMIVNT VIGILANT ANIMAE oraz poniżej półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany portret Marii i Lecha Kaczyńskich, poniżej odwzorowanie ich podpisów. U góry półkolem napis: 10. ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 21,00
Techniki dodatkowe matowanie laserowe
Próba Au 900/1000
Masa (w gramach) 8,00
Wielkość emisji (w sztukach) do 1 500
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.261

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 10. rocznicę tragedii smoleńskiej.
Data aktu: 05/03/2020
Data ogłoszenia: 12/03/2020
Data wejścia w życie: 12/03/2020