Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

M.P.20.246
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ZDROWIA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Agencja Badań Medycznych w Warszawie;
2) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie;
3) Bank Tkanek Oka w Warszawie;
4) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli;
5) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;
6) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;
7) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;
8) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;
9) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
10) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;
11) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie;
12) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie;
13) Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie;
14) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie;
15) Gdański Uniwersytet Medyczny;
16) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie;
17) Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi;
18) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie;
19) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;
20) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;
21) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;
22) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;
23) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu;
24) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;
25) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie;
26) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
27) Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;
28) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie;
29) Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie;
30) Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi;
31) Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;
32) Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;
33) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie;
34) Narodowe Centrum Krwi w Warszawie;
35) Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie;
36) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
37) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
38) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;
39) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
40) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie;
41) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku;
42) Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie;
43) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;
44) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
45) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie;
46) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;
47) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;
48) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
49) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;
50) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
51) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;
52) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;
53) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
54) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;
55) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
56) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;
57) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
58) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;
59) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;
60) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;
61) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;
62) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;
63) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;
64) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
65) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;
66) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;
67) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach;
68) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;
69) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie;
70) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
71) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
72) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
73) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
74) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
75) Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 ;
76) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
77) Warszawski Uniwersytet Medyczny;
78) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1180).
3 W zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. poz. 1184).

Zmiany w prawie

Senat poparł zmiany w przepisach podatkowych

W środę wieczorem Senat przyjął zmiany w przepisach o podatkach dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Chodzi m.in. o stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wystawiania PIT-40A, przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 1 lipca br.

Krzysztof Koślicki 04.06.2020
Senatorowie zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pobór opłat byłby realizowany przy pomocy pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a darmowa aplikacja mobilna byłaby wykorzystana do uiszczania opłaty. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Ustawa zmieniająca sposób obliczania PKB Warszawy skierowana do podpisu prezydenta

Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat odrębnie dla Warszawy, gmin podwarszawskich i reszty województwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Zaliczki na PIT później - rozporządzenie już opublikowane

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rozporządzenie MF jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Krzysztof Koślicki 03.06.2020
Zmieniona trochę przez Senat nowa ustawa wyborcza weszła w życie

Parlament zakończył we wtorek wieczorem prace nad ustawą wyborczą. Sejm przyjął część poprawek Senatu, między innymi tę, że to PKW, a nie minister zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią. Posłowie odrzucili zmianę o zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów przez ePUAP oraz 10-dniowy czas na ich zbieranie.

Katarzyna Kubicka-Żach 03.06.2020
Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.246

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.
Data aktu: 19/02/2020
Data ogłoszenia: 06/03/2020
Data wejścia w życie: 06/03/2020