Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

M.P.2020.227
KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.
Na podstawie art. 143 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 13 stycznia 2020 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na pełnomocnikach finansowych 88 komitetów wyborczych.
Pełnomocnicy finansowi następujących komitetów wyborczych zawiadomili Państwową Komisję Wyborczą, że komitet wyborczy nie miał przychodów, nie poniósł wydatków ani nie ma zobowiązań finansowych:
1) Komitet Wyborczy Alternatywa Społeczna;
2) Komitet Wyborczy Partii Kierowców;
3) Komitet Wyborczy Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów;
4) Komitet Wyborczy Polskiej Partii Ochrony Zwierząt;
5) Komitet Wyborczy Przymierze Ludowo-Narodowe;
6) Komitet Wyborczy Ruch Narodowy;
7) Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP;
8) Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej;
9) Komitet Wyborczy Unia Pracy;
10) Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni;
11) Komitet Wyborczy Wolność i Równość;
12) Komitet Wyborczy Zgoda;
13) Komitet Wyborczy Wyborców Adam Żyliński dla Lokalnych Społeczności;
14) Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Polacy;
15) Komitet Wyborczy Wyborców Bezpieczna Polska;
16) Komitet Wyborczy Wyborców Damian Cuper - Twój Sąsiad do Senatu;
17) Komitet Wyborczy Wyborców Komitet Obywateli "Wspólnie dla";
18) Komitet Wyborczy Wyborców Konfederaci Razem;
19) Komitet Wyborczy Wyborców Łukasz Hucz;
20) Komitet Wyborczy Wyborców ROP;
21) Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Razem;
22) Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Ruch Małych Ojczyzn;
23) Komitet Wyborczy Wyborców Sukces dla Wielkopolski - Paweł Bugajny;
24) Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwe Wybory.

W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyli pełnomocnicy finansowi 79 komitetów wyborczych. Po upływie terminu ustawowego sprawozdania finansowe złożyli pełnomocnicy finansowi: Komitetu Wyborczego Przymierze Ludowo-Narodowe, Komitetu Wyborczego Unia Pracy, Komitetu Wyborczego Wyborców "Ja Obywatel RP" i Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Obywatelska Dawid Kostempski. Nie złożyli sprawozdań finansowych pełnomocnicy finansowi: Komitetu Wyborczego Narodowego Odrodzenia Polski, Komitetu Wyborczego Prawica, Komitetu Wyborczego Wolni i Solidarni, Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederaci Razem i Komitetu Wyborczego Wyborców Przywrócić Prawo.

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-83 do komunikatu, według załączonego wykazu.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Komitety wyborcze partii politycznych

Załącznik nr 1 Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów

Załącznik nr 2 Komitet Wyborczy Alternatywa Społeczna

Załącznik nr 3 Komitet Wyborczy II Rzeczpospolita Polska

Załącznik nr 4 Komitet Wyborczy Jedność Narodu

Załącznik nr 5 Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

Załącznik nr 6 Komitet Wyborczy Korwin

Załącznik nr 7 Komitet Wyborczy Normalny Kraj

Załącznik nr 8 Komitet Wyborczy Odpowiedzialność

Załącznik nr 9 Komitet Wyborczy Partii Kierowców

Załącznik nr 10 Komitet Wyborczy Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów

Załącznik Nr 11 Komitet Wyborczy Polska Lewica

Załącznik nr 12 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Załącznik nr 13 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Ochrony Zwierząt

Załącznik nr 14 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Załącznik nr 15 Komitet Wyborczy Przymierze Ludowo-Narodowe

Załącznik nr 16 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy

Załącznik nr 17 Komitet Wyborczy Samoobrona

Załącznik nr 18 Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-Marca

Załącznik nr 19 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Załącznik nr 20 Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP

Załącznik nr 21 Komitet Wyborczy Stronnictwo Pracy

Załącznik nr 22 Komitet Wyborczy Ślonzoki Razem

Załącznik nr 23 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

Załącznik nr 24 Komitet Wyborczy Unia Pracy

Załącznik nr 25 Komitet Wyborczy Wolność i Równość

Załącznik nr 26 Komitet Wyborczy Zgoda

Załącznik nr 27 Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Komitety wyborcze koalicji partii politycznych

Załącznik nr 28 Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni

Komitety wyborcze wyborców

Załącznik nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Adam Żyliński dla Lokalnych Społeczności

Załącznik nr 30 Komitet Wyborczy Wyborców Adama Mazguły

Załącznik nr 31 Komitet Wyborczy Wyborców Adwokata Przemysława Gierady

Załącznik nr 32 Komitet Wyborczy Wyborców Anny Synowiec

Załącznik nr 33 Komitet Wyborczy Wyborców Artura Bagieńskiego

Załącznik nr 34 Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Polacy

Załącznik nr 35 Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Antysystemowy

Załącznik nr 36 Komitet Wyborczy Wyborców Bezpieczna Polska

Załącznik nr 37 Komitet Wyborczy Wyborców Damian Cuper - Twój Sąsiad do Senatu

Załącznik nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska

Załącznik nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Anny Sztark

Załącznik nr 40 Komitet Wyborczy Wyborców "Ja Obywatel RP"

Załącznik nr 41 Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Maksymowicz

Załącznik nr 42 Komitet Wyborczy Wyborców Jedna Polska - Ruch Oddolny

Załącznik nr 43 Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Franciszka Wójcika

Załącznik nr 44 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata Niezależnego Mirosława Piaseckiego

Załącznik nr 45 Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Zagajskiej

Załącznik nr 46 Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy

Załącznik nr 47 Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Obywatelska Dawid Kostempski

Załącznik nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców Komitet Obywateli "Wspólnie dla"

Załącznik nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego

Załącznik nr 50 Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz15 do Senatu

Załącznik nr 51 Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Henryka Bubla

Załącznik nr 52 Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po Stronie Ludzi

Załącznik nr 53 Komitet Wyborczy Wyborców Lista Mirosława Piotrowskiego do Senatu

Załącznik nr 54 Komitet Wyborczy Wyborców Łukasz Hucz

Załącznik nr 55 Komitet Wyborczy Wyborców Marka Nowaka

Załącznik nr 56 Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Chodura

Załącznik nr 57 Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Lubińskiego

Załącznik nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Milewskiego "Wolny Senat"

Załącznik nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka

Załącznik nr 60 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny - K. Berezowski

Załącznik nr 61 Komitet Wyborczy Wyborców Patrioci i Samorządowcy

Załącznik nr 62 Komitet Wyborczy Wyborców Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko

Załącznik nr 63 Komitet Wyborczy Wyborców Polska Socjalna

Załącznik nr 64 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie dla Mazur"

Załącznik nr 65 Komitet Wyborczy Wyborców Prawda i Sprawiedliwość dla Polski

Załącznik nr 66 Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Komarewicza

Załącznik nr 67 Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

Załącznik nr 68 Komitet Wyborczy Wyborców Robert Paluch

Załącznik nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców ROP

Załącznik nr 70 Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Podkarpacia

Załącznik nr 71 Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu "Obywatele RP"

Załącznik nr 72 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Skotnicznego

Załącznik nr 73 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Razem

Załącznik nr 74 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Ruch Małych Ojczyzn

Załącznik nr 75 Komitet Wyborczy Wyborców Senatora Waldemara Bonkowskiego

Załącznik nr 76 Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Koguta

Załącznik nr 77 Komitet Wyborczy Wyborców Sukces dla Wielkopolski - Paweł Bugajny

Załącznik nr 78 Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwe Wybory

Załącznik nr 79 Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz

Załącznik nr 80 Komitet Wyborczy Wyborców Wierni Bogu i Ojczyźnie

Załącznik nr 81 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnie dla Częstochowy"

Załącznik nr 82 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólny Senator Marzena Dębniak"

Załącznik nr 83 Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Alternatywa Społeczna

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy II Rzeczpospolita Polska

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Jedność Narodu

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy KORWiN

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Normalny Kraj

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Odpowiedzialność

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Partii Kierowców

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Polska Lewica

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Ochrony Zwierząt

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Przymierze Ludowo-Narodowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Ruch Narodowy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Samoobrona

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-Marca

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  19

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  21

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Stronnictwo Pracy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  22

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Ślonzoki Razem

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  23

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  24

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Unia Pracy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  25

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wolność i Równość

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  26

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Zgoda

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  27

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  28

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  29

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Adam Żyliński dla Lokalnych Społeczności

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  30

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Wyborców Adama Mazguły

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  31

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Wyborców Adwokata Przemysława Gierady

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  32

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Anny Synowiec

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  33

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Artura Bagieńskiego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  34

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Polacy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  35

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Anty systemowy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpieczna Polska

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  37

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Damian Cuper - Twój Sąsiad do Senatu

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  38

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  39

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Anny Sztark

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  40

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Wyborców "Ja Obywatel RP"

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  41

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Maksymowicz

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  42

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Jedna Polska - Ruch Oddolny

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  43

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Franciszka Wójcika

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  44

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata Niezależnego Mirosława Piaseckiego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  45

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Zagaj skiej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  46

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  47

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Obywatelska Dawid Kostempski

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  48

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Komitet Obywateli "Wspólnie dla"

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  49

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  50

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz15 do Senatu

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  51

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Henryka Bubla

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  52

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po Stronie Ludzi

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  53

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Lista Mirosława Piotrowskiego do Senatu

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  54

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Łukasz Hucz

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  55

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Nowaka

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  56

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Chodura

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  57

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Lubińskiego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  58

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Milewskiego "Wolny Senat"

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  59

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  60

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny - K. Berezowski

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  61

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Patrioci i Samorządowcy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  62

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Wyborców Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  63

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Polska Socjalna

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  64

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie dla Mazur"

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  65

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Prawda i Sprawiedliwość dla Polski

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  66

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Komarewicza

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  67

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  68

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Robert Paluch

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  69

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców ROP

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  70

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Podkarpacia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  71

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu "Obywatele RP"

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  72

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Skotnicznego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  73

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Razem

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  74

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Ruch Małych Ojczyzn

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  75

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Senatora Waldemara Bonkowskiego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  76

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Koguta

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  77

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Sukces dla Wielkopolski - Paweł Bugajny

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  78

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwe Wybory

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  79

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  80

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Wierni Bogu i Ojczyźnie

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  81

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnie dla Częstochowy"

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  82

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólny Senator Marzena Dębniak"

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  83

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica

wzór

Zmiany w prawie

Senat poparł zmiany w przepisach podatkowych

W środę wieczorem Senat przyjął zmiany w przepisach o podatkach dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Chodzi m.in. o stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wystawiania PIT-40A, przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 1 lipca br.

Krzysztof Koślicki 04.06.2020
Senatorowie zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pobór opłat byłby realizowany przy pomocy pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a darmowa aplikacja mobilna byłaby wykorzystana do uiszczania opłaty. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Ustawa zmieniająca sposób obliczania PKB Warszawy skierowana do podpisu prezydenta

Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat odrębnie dla Warszawy, gmin podwarszawskich i reszty województwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Zaliczki na PIT później - rozporządzenie już opublikowane

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rozporządzenie MF jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Krzysztof Koślicki 03.06.2020
Zmieniona trochę przez Senat nowa ustawa wyborcza weszła w życie

Parlament zakończył we wtorek wieczorem prace nad ustawą wyborczą. Sejm przyjął część poprawek Senatu, między innymi tę, że to PKW, a nie minister zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią. Posłowie odrzucili zmianę o zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów przez ePUAP oraz 10-dniowy czas na ich zbieranie.

Katarzyna Kubicka-Żach 03.06.2020
Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.227

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.
Data aktu: 30/01/2020
Data ogłoszenia: 28/02/2020