Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

M.P.20.218
OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATEN TOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 lutego 2020 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 i 288) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Poznaniu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) LOOK - Forum Fryzjerstwa, organizowane w dniach 4-5 kwietnia 2020 r.;
2) BEAUTY VISION - Forum Kosmetyki, organizowane w dniach 4-5 kwietnia 2020 r.;
3) INSTALACJE - Międzynarodowe Targi Instalacyjne, organizowane w dniach 21-23 kwietnia 2020 r.;
4) SAWO - Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa, organizowane w dniach 21-23 kwietnia 2020 r.;
5) SECUREX - Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń, organizowane w dniach 21-23 kwietnia 2020 r.;
6) EXPOPOWER - Międzynarodowe Targi Energetyki, organizowane w dniach 21-23 kwietnia 2020 r.;
7) GREENPOWER - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej, organizowane w dniach 21-23 kwietnia 2020 r.;
8) ITM INDUSTRY EUROPE, w tym:
a) MACH-TOOL - Salon Obrabiarek i Narzędzi,
b) METALFORUM - Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego,
c) SURFEX - Salon Technologii Obróbki Powierzchni,
d) WELDING,
e) NAUKA DLA GOSPODARKI, organizowane w dniach 2-5 czerwca 2020 r.;
9) SUBCONTRACTING - Targi Kooperacji Przemysłowej, organizowane w dniach 2-5 czerwca 2020 r.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.218

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.
Data aktu: 18/02/2020
Data ogłoszenia: 26/02/2020
Data wejścia w życie: 26/02/2020