Upamiętnienie Mieczysława Grydzewskiego oraz jego wkładu w kulturę narodową w 50. rocznicę śmierci.

M.P.20.205
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie upamiętnienia Mieczysława Grydzewskiego oraz jego wkładu w kulturę narodową w 50. rocznicę śmierci
W 2020 roku obchodzimy 50. rocznicę śmierci Mieczysława Grydzewskiego, zmarłego na emigracji, redaktora, wydawcy, krytyka literackiego i dziennikarza.

Od 1920 roku Mieczysław Grydzewski wydawał miesięcznik "Skamander", wokół którego skupiła się grupa młodych poetów, kojarzona do dzisiaj z tytułem tego pisma. W 1924 roku rozpoczął wydawanie "Wiadomości Literackich" - jednego z najważniejszych czasopism Polski międzywojennej - które przetrwały, w różnych wcieleniach, niemal 60 lat.

Ostatni przedwojenny numer "Wiadomości Literackich" ukazał się z datą 3 września 1939 roku. Mieczysław Grydzewski opuścił Polskę i udał się na emigrację, z której nigdy nie wrócił. Wróciły jednak "Wiadomości ..." pod jego redakcją: najpierw w Paryżu jako "Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie", a później w Londynie jako "Wiadomości".

Przez kilkadziesiąt lat "Wiadomości" redagowane na uchodźstwie przez Grydzewskiego, następnie przez Michała Chmielowca i aż do wiosny 1981 roku przez Stefanię Kossowską, były najważniejszym ośrodkiem integrującym polskich emigracyjnych poetów i pisarzy. Mieczysław Grydzewski i skupione wokół niego środowisko "Wiadomości" pozostaje symbolem nieprzejednanej postawy wobec Rosji Sowieckiej i komunistycznych władz oraz niezłomnego przywiązania do idei niepodległości Polski.

Życie i dzieło Mieczysława Grydzewskiego przypominają o tym, o czym wciąż zbyt łatwo zapominamy: że życie twórcze i duchowe społeczeństwa nie opiera się wyłącznie na indywidualnym wysiłku jednostek. Literatura powstaje w procesie pracy zbiorowej: od redaktorki, tłumacza, księgowej po drukarza. Nie ma literatury bez życia literackiego i nie ma kultury bez instytucji kultury, które muszą być dla twórców oparciem.

W 50. rocznicę śmierci Mieczysława Grydzewskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć jego pamięci i dziełu.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020