Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

M.P.2020.175
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 lutego 2020 r. do dnia 14 marca 2020 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański < 5 lat USD 2,52
> 5 do 8,5 lat 2,56
> 8,5 lat 2,67
dolar australijski AUD 1,71
dolar kanadyjski < 5 lat CAD 2,57
> 5 do 8,5 lat 2,50
> 8,5 lat 2,50
dolar nowozelandzki NZD 2,09
euro < 5 lat EUR 0,38
> 5 do 8,5 lat 0,46
> 8,5 lat 0,57
forint węgierski HUF 1,79
frank szwajcarski < 5 lat CHF 0,20
> 5 do 8,5 lat 0,16
> 8,5 lat 0,20
funt brytyjski < 5 lat GBP 1,41
> 5 do 8,5 lat 1,46
> 8,5 lat 1,56
jen japoński < 5 lat JPY 0,87
> 5 do 8,5 lat 0,87
> 8,5 lat 0,88
korona czeska < 5 lat CZK 2,66
> 5 do 8,5 lat 2,52
> 8,5 lat 2,61
korona duńska < 5 lat DKK 0,43
> 5 do 8,5 lat 0,36
> 8,5 lat 0,49
korona norweska NOK 2,22
korona szwedzka < 5 lat SEK 0,70
> 5 do 8,5 lat 0,75
> 8,5 lat 0,91
won koreański KRW 2,48
złoty polski PLN 2,96
ZAŁĄCZNIK Nr  2
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1 Stopa CIRR dla pozostałych projektów2
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 2,67 2,67
≥ 11 do 12 lat 2,67 2,67
> 12 do 13 lat 2,90 2,87
> 13 do 14 lat 2,93 2,90
> 14 do 15 lat 2,93 2,90
> 15 do 16 lat 3,01 2,93
> 16 do 17 lat 3,06 2,93
> 17 do 18 lat 3,06 2,96
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 2,50 2,50
≥ 11 do 12 lat 2,50 2,50
> 12 do 13 lat 2,70 2,70
> 13 do 14 lat 2,69 2,70
> 14 do 15 lat 2,69 2,70
> 15 do 16 lat 2,74 2,69
> 16 do 17 lat 2,79 2,69
> 17 do 18 lat 2,79 2,69
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 2,09 2,09
≥ 11 do 12 lat 2,17 2,17
> 12 do 13 lat 2,42 2,37
> 13 do 14 lat 2,46 2,42
> 14 do 15 lat 2,46 2,42
> 15 do 16 lat 2,55 2,46
> 16 do 17 lat 2,60 2,46
> 17 do 18 lat 2,60 2,50
euro < 11 lat EUR 0,57 0,57
≥ 11 do 12 lat 0,57 0,57
> 12 do 13 lat 0,83 0,77
> 13 do 14 lat 0,88 0,83
> 14 do 15 lat 0,88 0,83
> 15 do 16 lat 0,99 0,88
> 16 do 17 lat 1,04 0,88
> 17 do 18 lat 1,04 0,94
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,20 0,20
≥ 11 do 12 lat 0,20 0,20
> 12 do 13 lat 0,43 0,40
> 13 do 14 lat 0,47 0,43
> 14 do 15 lat 0,47 0,43
> 15 do 16 lat 0,55 0,47
> 16 do 17 lat 0,60 0,47
> 17 do 18 lat 0,60 0,50
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,56 1,56
≥ 11 do 12 lat 1,56 1,56
> 12 do 13 lat 1,82 1,76
> 13 do 14 lat 1,87 1,82
> 14 do 15 lat 1,87 1,82
> 15 do 16 lat 1,97 1,87
> 16 do 17 lat 2,02 1,87
> 17 do 18 lat 2,02 1,92
jen japoński < 11 lat JPY 0,88 0,88
≥ 11 do 12 lat 0,88 0,88
> 12 do 13 lat 1,11 1,08
> 13 do 14 lat 1,15 1,11
> 14 do 15 lat 1,15 1,11
> 15 do 16 lat 1,23 1,15
> 16 do 17 lat 1,28 1,15
> 17 do 18 lat 1,28 1,18
korona czeska < 11 lat CZK 2,61 2,61
≥ 11 do 12 lat 2,61 2,61
> 12 do 13 lat 2,85 2,81
> 13 do 14 lat 2,82 2,85
> 14 do 15 lat 2,82 2,85
> 15 do 16 lat 2,90 2,82
> 16 do 17 lat 2,95 2,82
> 17 do 18 lat 2,95 2,85
korona duńska < 11 lat DKK 0,49 0,49
≥ 11 do 12 lat 0,49 0,49
> 12 do 13 lat 0,72 0,69
> 13 do 14 lat 0,77 0,72
> 14 do 15 lat 0,77 0,72
> 15 do 16 lat 0,86 0,77
> 16 do 17 lat 0,91 0,77
> 17 do 18 lat 0,91 0,81
korona norweska < 11 lat NOK 2,22 2,22
≥ 11 do 12 lat 2,26 2,26
> 12 do 13 lat 2,47 2,46
> 13 do 14 lat 2,49 2,47
> 14 do 15 lat 2,49 2,47
> 15 do 16 lat 2,56 2,49
> 16 do 17 lat 2,61 2,49
> 17 do 18 lat 2,61 2,51
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,91 0,91
≥ 11 do 12 lat 0,91 0,91
> 12 do 13 lat 1,11 1,11
> 13 do 14 lat 1,19 1,11
> 14 do 15 lat 1,19 1,11
> 15 do 16 lat 1,36 1,19
> 16 do 17 lat 1,41 1,19
> 17 do 18 lat 1,41 1,31
won koreański < 11 lat KRW 2,48 2,48
≥ 11 do 12 lat 2,55 2,55
> 12 do 13 lat 2,79 2,75
> 13 do 14 lat 2,82 2,79
> 14 do 15 lat 2,82 2,79
> 15 do 16 lat 2,91 2,82
> 16 do 17 lat 2,96 2,82
> 17 do 18 lat 2,96 2,86
złoty polski < 11 lat PLN 2,96 2,96
≥ 11 do 12 lat 3,17 3,17
> 12 do 13 lat 3,42 3,37
> 13 do 14 lat 3,32 3,42
> 14 do 15 lat 3,32 3,42
> 15 do 16 lat 3,50 3,32
> 16 do 17 lat 3,55 3,32
> 17 do 18 lat 3,55 3,45
_________________________________

1 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.175

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 07/02/2020
Data ogłoszenia: 12/02/2020
Data wejścia w życie: 15/02/2020