Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

M.P.20.170
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Jednostki organizacyjne podległe:
1) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;
2) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie;
3) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie;
4) Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie;
5) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie;
6) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie;
7) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie;
8) Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu;
9) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie;
10) Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;
11) Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku;
12) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach;
13) Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach;
14) Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie;
15) Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie;
16) Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale;
17) Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie;
18) Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu;
19) Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie;
20) Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach;
21) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie;
22) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu;
23) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:
1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;
2) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej;
3) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie;
4) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
5) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie;
6) Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu;
7) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
8) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;
9) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
10) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu;
11) Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie;
12) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;
13) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie;
14) Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie;
15) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
16) Polski Klub Wyścigów Konnych w Warszawie;
17) Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu;
18) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej;
19) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku;
20) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach;
21) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie;
22) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku;
23) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie;
24) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy;
25) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej;
26) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu;
27) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie;
28) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach;
29) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach;
30) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie;
31) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie;
32) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej;
33) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie;
34) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu;
35) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie;
36) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym;
37) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie;
38) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie;
39) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu;
40) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej;
41) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie;
42) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie;
43) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie;
44) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie;
45) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach;
46) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie;
47) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim;
48) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach;
49) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu;
50) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie;
51) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku;
52) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu;
53) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu;
54) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce;
55) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej;
56) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu;
57) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie;
58) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach;
59) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym;
60) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej;
61) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim;
62) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu;
63) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie;
64) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu;
65) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach;
66) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie;
67) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie;
68) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie;
69) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie;
70) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1070).

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.170

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.
Data aktu: 28/01/2020
Data ogłoszenia: 11/02/2020
Data wejścia w życie: 11/02/2020