Nadanie odznaczeń.

M.P.20.152
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2019 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 608/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Smudziński Piotr Andrzej,

na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Tarasiuk Tomasz Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Citko Wiesław Maciej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Rybowska Agnieszka,

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Lorenc Stanisław,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla obronności kraju

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Staśkiewicz Andrzej Mieczysław,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych

za zasługi w służbie zagranicznej i działalności dyplomatycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Kowalski Sławomir Piotr, 8. Stasikowski Paweł Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Brzywczy Beata Monika, 10. Kosiura-Kaźmierska Małgorzata Lidia, 11. Myczkowski Janusz, 12. Obcowski Maciej Ryszard, 13. Özcan-Karolewska Patrycja Ilona, 14. Perl Anna Agnieszka, 15. Perl Rafał Paweł, 16. Poborski Rafał, 17. Straś Kinga Aneta, 18. Wróblewski Marcin,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Czepulonis Piotr Cyprian, 20. Marciniak Konrad Jan, 21. Sakowicz Mateusz, 22. Sobiecka Katarzyna,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Protasiewicz Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Jałocha Dariusz Tadeusz, 25. Sobalski Tomasz Jan, 26. Wolańczyk Jan Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Błaszczyk Honorata Halina, 28. Kryj-Radziszewska Elżbieta Iwona, 29. Małecki Mariusz Tomasz,

na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Jurkowski Cezary,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Dalmata-Kot Karina Liliana, 32. Koprowska Klaudia Barbara, 33. Pawlak Katarzyna Barbara, 34. Sobolewska Katarzyna,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Szałowiło Ryszard,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Barowicz Antoni, 37. Barowicz Bożena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Dera Irena, 39. Trawnik Jolanta Katarzyna, 40. Wilk Mirosław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Pałka Leszek Wojciech Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości

42. Andrzejewski Andrzej Marek,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej

43. Świerżewski Paweł Piotr,

za zasługi w działalności związkowej

44. Topczewski Ksawery Witold,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Swaczyna Marcin Karol,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za kultywowanie tradycji oręża polskiego i lotnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Engelgardt Lech Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Rutkowski Waldemar Edward,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Góra Agata Ewa,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Pawełczyk Paweł Adam,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Gładysz Elżbieta Mariola,

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Sanakiewicz Paweł Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Wiercichowski Marcin Piotr,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za kultywowanie tradycji oręża polskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Grembowski Aleksander Edmund, 54. Kusiak-Niedźwiedzińska Beata, 55. Niemczyk Piotr.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020