Nadanie odznaczeń.

M.P.20.132
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 listopada 2019 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 577/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej elektroenergetyki

1. Ksepko Grzegorz Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

2. ks. Hetmańczyk Jerzy Jan,

za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Sieradzka Dorota Małgorzata,

na wniosek Ministra Energii

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Jarosz Daniel Mieczysław, 5. Kaszowska Olga Krystyna, 6. Róg Leokadia, 7. Waluga Jerzy Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Kisiel Klaudiusz Tomasz, 9. Kurowski Mariusz, 10. Perlitius Mirosław Jan, 11. Rabiasz Marzena Joanna, 12. Rozwadowski Ireneusz Władysław, 13. Spyra Stefan Jan, 14. Szot Mariusz Jerzy, 15. Teper Adam Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Ardelli Jacek Marek, 17. Bartoszko Igor Honorariusz, 18. Bobek Janusz Józef, 19. Duliban Łukasz Marcin, 20. Gofroń Ilona Alina, 21. Korpała Beata Wiktoria, 22. Kościółek Tomasz Jan, 23. Logiewa Hubert Piotr, 24. Rogulski Krzysztof Henryk, 25. Rotkegel Marek Jan, 26. Skórka Andrzej Ryszard, 27. Sobala Jacek Henryk, 28. Szymała Jan,

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa na polskich drogach:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Szumiał Jan Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Bem Zbigniew Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Gawroński Marek Waldemar,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Adamski Henryk Marian, 33. Góra Andrzej Kazimierz,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Niemiec Małgorzata Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Furowicz Maria Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Danielewicz Danuta, 37. Heiser-Bobrowska Bożena Teresa, 38. Szejpało Irena, 39. Tarnawska Alina Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Bonecki Paweł Krzysztof, 41. Fijałkowski Grzegorz Ireneusz, 42. Janik Marek Robert, 43. Kania Mariusz Adam,

44. Rymkiewicz Bożena Bogumiła, 45. Sołtys Dawid, 46. Stępień Adam Józef, 47. Strojek Tomasz, 48. Sykulska Wiesława Ewa,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Gawron Ryszard Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Fieluba Magdalena Sylwia, 51. Józefowicz-Heyduk Danuta Julia, 52. Lubowiecka Anna, 53. Zientek Małgorzata Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

54. Korol Piotr Dawid, 55. Mandrak Janusz Leszek, 56. Nowicki Paweł, 57. Styś Sylwia Marta,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

58. Świerżewski Stanisław Adam,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

59. Zwierzyński Piotr,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i kultywowania dziedzictwa narodowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Strzyżyński Zbigniew Ryszard,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Jungiewicz Zofia,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Duda Eugeniusz Jan,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Bieniasz Bartłomiej Rafał, 64. Rupik Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Boryczko Małgorzata Jolanta, 66. Kosecki Tomasz Mikołaj, 67. Stachura Halina, 68. Zakrzewski Leszek Bogumił,

69. Zaliński Władysław Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Krzemień Helena,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury ludowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Gołembiowska-Karoń Agnieszka,

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania tradycji narodowych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Cichy Janusz, 73. Kołodziejczyk Kamil Sebastian, 74. Kołodziejczyk Szymon Marceli, 75. Krupa Paweł Tadeusz,

76. Przyborowski Marek Lucjan, 77. Wojtaszek Leszek Kazimierz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. ks. Janiec Artur,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Szewczyk Bartłomiej Sylwester.

Zmiany w prawie

Senat poparł zmiany w przepisach podatkowych

W środę wieczorem Senat przyjął zmiany w przepisach o podatkach dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Chodzi m.in. o stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wystawiania PIT-40A, przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 1 lipca br.

Krzysztof Koślicki 04.06.2020
Senatorowie zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pobór opłat byłby realizowany przy pomocy pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a darmowa aplikacja mobilna byłaby wykorzystana do uiszczania opłaty. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Ustawa zmieniająca sposób obliczania PKB Warszawy skierowana do podpisu prezydenta

Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat odrębnie dla Warszawy, gmin podwarszawskich i reszty województwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Zaliczki na PIT później - rozporządzenie już opublikowane

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rozporządzenie MF jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Krzysztof Koślicki 03.06.2020
Zmieniona trochę przez Senat nowa ustawa wyborcza weszła w życie

Parlament zakończył we wtorek wieczorem prace nad ustawą wyborczą. Sejm przyjął część poprawek Senatu, między innymi tę, że to PKW, a nie minister zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią. Posłowie odrzucili zmianę o zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów przez ePUAP oraz 10-dniowy czas na ich zbieranie.

Katarzyna Kubicka-Żach 03.06.2020
Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020