Nadanie orderów.

M.P.20.131
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2019 r.
o nadaniu orderów
Rej. 575/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Batko Eugeniusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Chrobot Kazimiera Ewa,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Grabowski Czesław Jerzy, 4. Leśniak Ewa Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Lajborek Andrzej, 6. Łosowski Sławomir Marek, 7. Łozińska Sławomira Maria, 8. Olszewska-Pilawska Ewa, 9. Skołuba-Uryga Nina Maria,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za osiągnięcia w pracy naukowej i działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju szkolnictwa technicznego

10. Krawczyk Henryk,

za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej i wdrożeniowej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

11. Słomski Ryszard Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi na rzecz edukacji przyrodniczo-leśnej, za popularyzowanie turystyki przyrodniczej

12. Bakier Sławomir,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej:

13. Banasik Kazimierz, 14. Binek Marian Stanisław, 15. Burczyk Jarosław, 16. Szymański Tadeusz Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej

17. Baran Piotr,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

18. Kinasiewicz Andrzej Henryk, 19. Mrzyk Jan Paweł, 20. Wąsik Andrzej,

za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty, za działalność społeczną i związkową:

21. Krakowska Anna Stanisława, 22. Lewandowski Jan Adam,

za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej

23. Maśliński Maciej Zenon,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, za działalność społeczną

24. Milewski Janusz,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, za podejmowaną z pożytkiem dla kraju pracę zawodową i działalność społeczną

25. Obara Stanisław Wacław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939"

26. Olbrychowski Jarosław Stanisław,

za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej i folkloru, za działalność społeczną

27. Olszowy Roman,

za wybitne zasługi dla rozwoju leśnictwa, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej

28. Sowa Janusz Michał,

za wybitne zasługi w działalności społecznej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

29. Szarzyński Stanisław Mieczysław,

za wybitne zasługi dla rozwoju energetyki, za osiągnięcia w pracy naukowej i działalności społecznej

30. Wawrzyńczyk Jerzy Stanisław,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej

31. Taracha Cezary Janusz.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020