Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.20.114
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 listopada 2019 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń
Rej. 556/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Estońskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Estonii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Łapian Jan, 2. o. Modzelewski Artur Dariusz, 3. ks. Szczepanik Wodzisław Artur,

obywatele Republiki Litewskiej:

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i literatury na Litwie

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Sokolovski Aleksander,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej literatury i języka polskiego na Litwie

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Dalecka Teresa, 6. Fedorovič Irena, 7. Geben Kinga, 8. Jakubėnas Regina, 9. Podmostko Jadvyga, 10. Snežko Aleksandr,

11. Ušinskienė Viktorija,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej

12. Balašaitienė Danuta Teresa,

obywatele Ukrainy

za zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Liaskovska-Shchur Viktoriia, 14. Shevchenko Viktoriya, 15. Sosun Tetiana,

obywatel Republiki Włoskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi dla niepodległości Polski, za działalność na rzecz promowania polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. Demel Ryszard,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii Polski, za popularyzowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Maresch Eugenia,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Wielkiej Brytanii, za rozwijanie polskiej oświaty

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Łuklińska Zofia Halina, 19. Machowska Antonina Teresa,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

20. Ferrara Aleksandra Joanna, 21. Górska Teresa Antonina, 22. Jakubowski Marek Sławomir.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020