Nadanie odznaczeń.

M.P.20.111
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 listopada 2019 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 545/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kalinowska Anna, 2. Szulc Anna, 3. Trendel Małgorzata, 4. Wojda Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Welka Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Wielgosz Maksymilian Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła

7. Szatkowski Zbigniew Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

8. Rempuszewski Marcin,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Gąsiorek Krzysztof Przemysław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Szymczak Marek Janusz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Ren Sabina Agnieszka,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania tradycji i kultury regionalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Gąsior Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Gastoł Antoni Marian, 14. Homel Ireneusz Józef, 15. Słowik Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Biel Sebastian Stanisław, 17. Cholewa Edward Czesław, 18. Front Sabina Marzena, 19. Nogieć Elżbieta Alina,

20. Papież Andrzej, 21. Piszczek Iwona Żaneta, 22. Przeworski Sylwester Ryszard, 23. Radoń Renata, 24. Szczurek Artur Stanisław, 25. Targosz Katarzyna Anna, 26. Zalejska Agnieszka Helena, 27. Zalejski Jakub Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania i ochrony dóbr kultury regionu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Cichy Zdzisław Tadeusz o. Melchior,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Sypniewski Stanisław Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

30. Kosiński Jacek Michał,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

31. Racułt Krzysztof Stanisław,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania kultury ludowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Kleman Gertruda Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Herok Barbara Agnieszka, 34. Krupop Edeltrauda, 35. Mateja Małgorzata Edyta, 36. Wojtasik Helena Dorota,

37. Zawadzka Irena Romana,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w popularyzowaniu wiedzy kulturalnej oraz historycznej wśród dzieci i młodzieży:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

38. Sadowski Andrzej Stanisław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Sadowska Marzenna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

40. Morawczyński Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

41. Zalot Antoni Wojciech,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w popularyzowaniu kultury ludowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Wiesiełowski Włodzimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Fiedorowicz Nadzieja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Iwaniuk Bazyli, 45. Klimczuk Anna, 46. Krawczuk Maria,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Aksiucik Anatol, 48. Zawistowski Janusz Włodzimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Tynecki Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Filipkowska Ryta,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla kultury polskiej

51. Czapla Kazimierz Jan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa

52. Gerlich Jacek Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

53. ks. Dąbek Jan Paweł, 54. ks. Kwapiszewski Janusz Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

55. Socha Jan Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

56. Kojs Paweł Łukasz,

za zasługi w popularyzowaniu najnowszej historii Polski

57. Tomaszewski Krzysztof Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Wojtaszak Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Ekiert Mirosław Jerzy, 60. Konieczny Aleksandra Beata, 61. Wręczycki Marek Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz gospodarki nieruchomościami

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Kukuła Bogdan Antoni.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020