Nadanie odznaczeń.

M.P.20.109
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 listopada 2019 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 541/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ks. Cyfka Rafał Marcin,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bartkowski Czesław Kazimierz, 3. Cegielski Adam, 4. Jagodziński Andrzej Janusz, 5. Płocica Grażyna,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Grabe Wojciech Franciszek,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Ałaszewska Halina Barbara, 8. Rózga Mieczysław Paweł, 9. Słowiński Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Bogdański Adam Edward, 11. Jankowski Krzysztof Wojciech, 12. Jurczak Waldemar Sylwester, 13. Kieszniewski Krzysztof Ryszard, 14. Kucharek Waldemar, 15. Legiędź Jan, 16. Milczarek Janusz Paweł, 17. Pawlak Stanisław Józef,

18. Pawłowska Elżbieta, 19. Szczeciński Mirosław Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Cieślak Paweł Piotr, 21. Grzelak Remigiusz Mariusz, 22. Jędrzejczak Andrzej Sławomir, 23. Kalecki Jacek Krzysztof, 24. Kamińska Aneta, 25. Klimczak Zbigniew Ignacy, 26. Kołodziejczyk Sławomir Adam, 27. Marciniak Wojciech,

28. Nowakowski Rafał Marcin, 29. Piecyk Krzysztof, 30. Stencel Mieczysław, 31. Szymczak Edyta Małgorzata,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Bochenek Krzysztof Stanisław, 33. Litwin Katarzyna Anna, 34. Müller Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Bogucki Marek Jacek, 36. Branny Przemysław, 37. Derejczyk Renata Stanisława, 38. Grabowska-Ochalik Urszula Małgorzata, 39. Kamińska Alina Anita, 40. Leonowicz Wojciech Zdzisław, 41. Mitoń Ewa Maria, 42. Starczewski Dariusz Stanisław, 43. Urbaniak Piotr, 44. Walach Magdalena Bogumiła,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Bohosiewicz Jakub, 46. Branny Anna Karolina, 47. Godlewska-Żurek Aleksandra, 48. Klimczak Kamila Łucja,

49. Kobierski Marcin Łukasz, 50. Kościuk Michał Bartłomiej, 51. Piskorz Małgorzata Anna, 52. Rokita Anna Elżbieta,

53. Starejki Ewelina Anita, 54. Szarek Adam Robert,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Banaszkiewicz Grzegorz Tomasz, 56. Grzejszczak Kazimierz, 57. Hołdak Ryszard, 58. Kowalewski Robert Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Ploch Krystyna, 60. Rafalski Zbigniew Robert, 61. Sawicki Kamil, 62. Żabka Angelika Agnieszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Stawicki Paweł, 64. Włosowicz Krzysztof, 65. Żałoba Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz organizacji technicznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Michalski Wiesław Jan,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Żuchowska Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania historii Polski wśród dzieci i młodzieży:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Gołąbek Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Badeńska Kinga Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz polityki rodzinnej

70. Odojewski Edward,

za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania tradycji i kultury narodowej

71. Woronowicz Robert Bernard,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Sobejko Krzysztof Bogusław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania wiedzy historycznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Bieluczyk Andrzej, 74. Breza Hubert Szczęsny, 75. Promiński Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Godlewski Przemysław, 77. Kamiński Fabian Aleksander, 78. Kamiński Radosław, 79. Konopka Szymon, 80. Koronczewski Adrian, 81. Kramkowski Karol Franciszek, 82. Oszer Krzysztof, 83. Przybysz Wojciech, 84. Samulski Sławomir, 85. Siwak Przemysław Michał, 86. Wasiluk Adam, 87. Zdrodowski Sylwester.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020