Zm.: zarządzenie w sprawie w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.

M.P.78.3.14
ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 stycznia 1978 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
Na podstawie § 1 ust. 2 i § 2 pkt 1 uchwały nr 349 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1961 r. w sprawie określenia przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego (Monitor Polski z 1961 r. Nr 70, poz. 298, z 1965 r. Nr 30, poz. 159 i z 1969 r. Nr 36, poz. 278) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1975 r. w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego (Monitor Polski Nr 26, poz. 161) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na granicy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną:

Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu granicznego
1 2 3
BIELAWA DOLNA kolejowe towarowy
GRYFINO (Odra Zach.) rzeczne towarowy (PRL i NRD, CSRS, RFN i Berlina Zachodniego), przepływ statków PRL przez terytorium NRD
GUBIN kolejowe osobowy, towarowy
drogowe osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich),
towarowy (PRL i NRD)
KOŁBASKOWO drogowe osobowy, towarowy
KOSTRZYŃ kolejowe towarowy
rzeczne osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – tylko statkami pasażerskimi PRL i NRD),
towarowy (PRL i NRD, CSRS, RFN i Berlina Zachodniego), przepływ statków PRL przez terytorium NRD
KUNOWICE kolejowe osobowy, towarowy
KRAJNIK DOLNY drogowe osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich),
towarowy (PRL i NRD)
LUBIESZYN drogowe osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich),
towarowy (PRL i NRD)
ŁĘKNICA drogowe osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich)
MIŁÓW rzeczne osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – tylko statkami pasażerskimi PRL i NRD),
towarowy (PRL i NRD, CSRS, RFN i Berlina Zachodniego)
OLSZYNA drogowe osobowy, towarowy
SŁUBICE drogowe osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich)
rzeczne osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – tylko statkami pasażerskimi PRL i NRD)
SIENIAWKA drogowe osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich)
towarowy (PRL i NRD)
ŚWIECKO drogowe osobowy, towarowy
ŚWINOUJŚCIE drogowe osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – ruch pieszy, ruch pojazdów jednośladowych i regularnych linii autobusowych)
SZCZECIN-GUMIEŃCE (–Grambow) kolejowe osobowy, towarowy
SZCZECIN-GUMIEŃCE (–Tantow) kolejowe osobowy, towarowy
TRZEBIEŻ rzeczne osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – tylko statkami pasażerskimi PRL i NRD)
towarowy (PRL i NRD), przepływ statków NRD przez terytorium PRL
WIDUCHOWA rzeczne osobowy (dla obywateli Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – tylko statkami pasażerskimi PRL i NRD)
towarowy (PRL i NRD, CSRS, RFN i Berlina Zachodniego), przepływ statków NRD przez terytorium PRL
ZASIEKI kolejowe osobowy, towarowy
ZGORZELEC kolejowe osobowy
ruch próżnych pociągów towarowych do PRL
drogowe osobowy, towarowy"
2) w § 1 w pkt 3 po nazwie przejścia granicznego "Medyka" dodaje się pozycję w brzmieniu:
Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu granicznego
1 2 3
"PRZEMYŚL (BAKOŃCZYCE) kolejowe towarowy"

a nazwę przejścia granicznego "Werchrata" zastępuje się nazwą "Boguszów".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020