Ustalenie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 18 stycznia 1967 r.
w sprawie ustalenia wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wydział szkoły wyższej, placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, uprawnione są do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej określonej w tym wykazie.
§  2.
Wydziały szkół wyższych oraz instytuty naukowo-badawcze, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, uprawnione są do nadawania stopnia naukowego docenta w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej określonej w tym wykazie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

I.

Akademie medyczne.

Akademia Medyczna w Lublinie:

Wydział Farmaceutyczny - doktora nauk farmaceutycznych.

II.

Polska Akademia Nauk.

Zakład Geofizyki Polskiej Akademii Nauk - doktora nauk fizycznych.

III.

Instytuty naukowo-badawcze.

1. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych - doktora nauk rolniczych.

2. Instytut Weterynarii - doktora nauk weterynaryjnych.

3. Instytut Łączności - doktora nauk technicznych.

4. Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny - doktora nauk fizycznych, doktora nauk przyrodniczych.

5. Instytut Techniki Budowlanej - doktora nauk technicznych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOCENTA

I.

Akademie medyczne.

1. Akademia Medyczna w Gdańsku:

Wydział Farmaceutyczny - docenta nauk farmaceutycznych.

2. Akademia Medyczna w Krakowie:

Wydział Farmaceutyczny - docenia nauk farmaceutycznych.

3. Akademia Medyczna w Warszawie:

Wydział Farmaceutyczny - docenta nauk farmaceutycznych.

4. Akademia Medyczna we Wrocławiu:

Wydział Farmaceutyczny - docenia nauk farmaceutycznych.

II.

Instytuty naukowo-badawcze.

1. Instytut Badawczy Leśnictwa - docenta nauk leśnych.

2. Instytut Gruźlicy - docenta nauk medycznych.

3. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - docenta nauk rolniczych.

4. Instytut Weterynarii - docenta nauk weterynaryjnych.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021