Zwolnienie z opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 8 grudnia 1967 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą.

Na podstawie art. 23 ust. 3 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 16, poz. 87 oraz z 1965 r. Nr 46, poz. 288 i Nr 51, poz. 316) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Z opłaty od środków transportowych pobieranej od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą zwalnia się:
1)
przewóz wykonywany pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 1500 kg,
2)
pod warunkiem wzajemności:
a)
przewóz ładunków stanowiących własność lub przeznaczonych dla przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz misji państw obcych w Polsce, jeżeli samochód ciężarowy nie przewozi jednocześnie innego ładunku,
b)
przewóz ładunków wykonywany w strefie małego ruchu granicznego przez przewoźników sąsiedniego państwa,
3)
przywóz eksponatów oraz wszelkiego rodzaju inwentarza żywego i sprzętu, przeznaczonych na międzynarodowe targi, wystawy, konkursy, zawody i inne międzynarodowe imprezy odbywane w Polsce, oraz ich wywóz dla tego samego wystawcy lub uczestnika danej imprezy,
4)
przewóz ładunków uznany przez Ministra Komunikacji za szczególnie ważny dla interesów kraju,
5)
przewóz zwłok.
2.
Przepis ust. 1 pkt 4 ma zastosowanie tylko do przewozów jednorazowych.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.68.336

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zwolnienie z opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą.
Data aktu: 08/12/1967
Data ogłoszenia: 16/12/1967
Data wejścia w życie: 01/01/1968