Upoważnienie niektórych ośrodków transportu leśnego do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 14 listopada 1967 r.
w sprawie upoważnienia niektórych ośrodków transportu leśnego do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zarządza się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się przedsiębiorstwa państwowe pod nazwą "ośrodki transportu leśnego", wymienione w załączniku do zarządzenia, zwane dalej "ośrodkami transportu", do legalizacji drogomierzy oraz użytkowych wskazujących i rejestrujących szybkościomierzy pojazdów (z wyjątkiem motocykli), wymienionych pod lp. 11 i 26 lit. a) wykazu narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 października 1966 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji (Monitor Polski z 1966 r. Nr 58, poz. 282 i z 1967 r. Nr 28, poz. 133).
§  2.
1.
Ośrodki transportu upoważnione są do legalizacji:
1)
drogomierzy oraz użytkowych wskazujących i rejestrujących szybkościomierzy pojazdów stosowanych przy pojazdach należących do tych ośrodków,
2)
drogomierzy oraz użytkowych wskazujących i rejestrujących szybkościomierzy stosowanych przez inne jednostki organizacyjne resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego.
2.
Zakres właściwości miejscowej ośrodków transportu w sprawach legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów określa załącznik do zarządzenia.
§  3.
Ośrodki transportu dokonywać będą legalizacji narzędzi pomiarowych w zakresie wynikającym z upoważnienia, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych oraz wydanymi na jej podstawie przepisami.
§  4.
Nadzór i kontrolę nad czynnościami legalizacyjnymi ośrodków transportu sprawuje Centralny Urząd Jakości i Miar.
§  5.
Od decyzji ośrodków transportu w sprawach związanych z legalizacją narzędzi pomiarowych przysługuje odwołanie do Centralnego Urzędu Jakości i Miar.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OŚRODKI TRANSPORTU LEŚNEGO UPOWAŻNIONE DO LEGALIZACJI DROGOMIERZY I SZYBKOŚCIOMIERZY POJAZDÓW

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Zakres właściwości miejscowej ośrodków transportu leśnego Jednostka nadzorująca
1 Ośrodek Transportu Leśnego w Białymstoku woj. białostockie Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Naczelny Zarząd Lasów Państwowych
2 Ośrodek Transportu Leśnego w Toruniu woj. bydgoskie i gdańskie "
3 Ośrodek Transportu Leśnego w Bytomiu m. Kraków, woj. katowickie i krakowskie "
4 Ośrodek Transportu Leśnego w Kraśniku woj. lubelskie "
5 Ośrodek Transportu Leśnego w Giżycku powiaty: bartoszycki, biskupiecki, giżycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, piski, i węgorzewski województwa olsztyńskiego "
6 Ośrodek Transportu Leśnego w Olsztynku miasto Olsztyn oraz powiaty: braniewski, działdowski, iławski, morąski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, pasłęcki i szczycieński województwa olsztyńskiego "
7 Ośrodek Transportu Leśnego w Sanoku powiaty: brzozowski, dębicki, gorlicki, jasielski, krośnieński, leski, mielecki, sanocki i strzyżowski województwa

rzeszowskiego

"
8 Ośrodek Transportu Leśnego w Przemyślu miasta: Przemyśl, Rzeszów, Stalowa Wola oraz powiaty: jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycki, rzeszowski, tarnobrzeski i ustrzycki województwa rzeszowskiego "
9 Ośrodek Transportu Leśnego w Zagnańsku

k. Kielc

m. Łódź oraz woj. kieleckie i łódzkie "
10 Ośrodek Transportu Leśnego w Siedlcach m. st. Warszawa oraz woj. warszawskie "
11 Ośrodek Transportu Leśnego

w Szczecinie

woj. szczecińskie "
12 Ośrodek Transportu Leśnego w Trzciance m. Poznań oraz woj. koszalińskie i poznańskie "
13 Ośrodek Transportu Leśnego

w Sobieszowie

miasto Jelenia Góra oraz powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki i zgorzelecki województwa wrocławskiego oraz powiat szprotawski województwa zielonogórskiego "
14 Ośrodek Transportu Leśnego

we Wrocławiu

m. Wrocław, miasta: Legnica, Świdnica, Wałbrzych i powiaty: bystrzycki, dzierżoniowski, górowski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, milicki, noworudzki, oleśnicki, oławski, strzeliński, sycowski, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki i złotoryjski województwa wrocławskiego oraz woj. opolskie "
15 Ośrodek Transportu Leśnego

w Gorzowie Wlkp.

woj. zielonogórskie z wyłączeniem powiatu szprotawskiego "

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021